Publications

  • Åslund, Arnfinn; Fjågesund, Peter; Hanto, Kristian; Nordstoga, Sveinung; Staxrud, Johan M. (2021-10-08)
  • (2020)
    Roland Barthes once proposed that we distinguish between ‘violence’ and ‘violent’, the latter also including that which is violent in a positive way, such as “creative passions, creative radicalisms!” Today, it is more ...
  • Birgitta Haga Gripsrud og Lisbeth Thoresen (red.) (2019)
    Døden angår oss. Våre dødsforestillinger sier noe om hvem vi er, hvordan vi oppfatter oss selv, og hva som er viktig for oss. Tanatologi er vitenskapen og læren om døden. Den utgjør et voksende tverrfaglig felt internasjonalt. ...

See more