Publications

  • Arne Melchior; Frode Nilssen (2020)
    EØS-avtalen har siden 1994 vært bærebjelken i Norges forhold til EU og har hatt stor politisk oppslutning, særlig fordi avtalen sikrer tilgang til det viktige EU-markedet. Avtalen er likevel på noen punkter omstridt og ...
  • Atle Skaftun; Mari-Ann Igland; Dag Husebø (2019)
    Hva skjer med literacy-praksisene når digital teknologi integreres i skolen? Forskerne i FINNUT-prosjektet RESPONS (Responsive literacy practices in digitalized classrooms) har fulgt fem ungdomsskoleklasser fra 8. trinn ...
  • John Brumo (2020)
    I denne boken tegner John Brumo et nytt bilde av den norske litterære modernismen. Brumo viser hvordan den norske modernismen vokste fram i en tid der det norske samfunnet gikk gjennom store endringer, og hvordan forfatterne ...

See more