Publications

  • Graw, Knut; Schielke, Samuli (2021)
    "Although contemporary migration in and from Africa can be understood as a continuation of earlier forms of interregional and international migration, current processes of migration seem to have taken on a new quality. ...
  • Herman, Jan; Angelet, Christian (1999)
    Le XVIIIe si
  • Vandeweyer, L. (eds); Burggraeve, Roger; De Tavernier, J. (1993)
    In 1993 is het dertig jaar geleden dat Johannes XXIII de encycliek Pacem in terris publiceerde. Kerngedachte van deze wereldbrief over vrede is dat ""echte vrede niet berust op militair evenwicht maar op wederzijds ...

See more