Show simple item record

dc.contributor.authorGašperič, Primož
dc.date.accessioned2022-04-01T11:54:48Z
dc.date.available2022-04-01T11:54:48Z
dc.date.issued2022
dc.identifierONIX_20220401_9789610505891_589
dc.identifier.issn1580-1594
dc.identifier.urihttps://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/80484
dc.description.abstractThe book ('Historical cartography of Slovenian territory') presents the history of cartographic development in Europe and Slovenian territory with a special emphasis on a uniform methodology of studying old maps. The introduction provides definitions of the basic cartographic terminology and discusses the importance of maps, their study, and the development of European cartography from its beginnings to the twentieth century. This is followed by a presentation of cartographic elements and their classification into five basic groups (i.e., natural, built, mathematical, and explanatory elements plus geographical names), and an analysis of their historical development. The main part of the volume presents the methodology for studying cartographic elements and the results of an analysis of fifty-eight medium-scale maps of what is now Slovenia from the mid-sixteenth century to the end of the nineteenth century. A list of basic information on the most important maps of Slovenian territory is added at the end as an appendix. Maps can serve as the basis for exploring and studying landscapes and their processes. Old maps provide original information and are thus considered primary historical sources. The methodology used in this volume makes it possible to study these primary sources in a uniform manner across longer time periods.
dc.languageSlovenian
dc.relation.ispartofseriesGeografija Slovenije
dc.subject.classificationthema EDItEUR::1 Place qualifiers::1D Europe::1DX Southeast Europe::1DXV Sloveniaen_US
dc.subject.classificationthema EDItEUR::N History and Archaeology::NH History::NHT History: specific events and topics::NHTP Historical geography::NHTP1 Historical maps and atlasesen_US
dc.subject.othercartography
dc.subject.othergeography
dc.subject.otherhistory
dc.subject.othermaps
dc.subject.otherSlovenia
dc.subject.othergeografija
dc.subject.otherkartografija
dc.subject.otherSlovenija
dc.subject.otherzemljevidi
dc.subject.otherzgodovina
dc.titleZgodovinska kartografija ozemlja Slovenije
dc.typebook
oapen.abstract.otherlanguageMonografija predstavlja zgodovino kartografskega razvoja v evropskem in slovenskem prostoru, s posebnim poudarkom na enotni metodologiji proučevanja starih zemljevidov. V uvodnem delu so opredeljeni temeljni kartografski izrazi, pomen kartografskih del, njihovo proučevanje ter razvoj evropske kartografije od njenih začetkov do 20. stoletja. Sledi predstavitev kartografskih elementov ter njihova delitev na pet osnovnih skupin (naravni, grajeni, matematični, pojasnjevalni, zemljepisna imena), razčlenjen pa je tudi njihov zgodovinski razvoj. V osrednjem delu knjige avtor predstavi metodologijo za proučevanje kartografskih elementov ter rezultate analize 58 zemljevidov srednjega merila današnjega ozemlja Slovenije od sredine 16. stoletja do konca 19. stoletja. Kot priloga je na koncu dodan seznam z osnovnimi podatki o najpomembnejših zemljevidih, ki prikazujejo ozemlje Slovenije. Zemljevidi so lahko osnova za spoznavanje ter proučevanje pokrajine in njenih procesov. Stari zemljevidi prinašajo izvirne podatke in zato sodijo med primarne zgodovinske vire. Uporabljena metodologija omogoča, da te primarne vire proučujemo na enoten način skozi daljša časovna obdobja.
oapen.identifier.doi10.3986/9789610505907
oapen.relation.isPublishedBy013302f9-95d5-488d-83b2-a050c348c14f
oapen.relation.isbn9789610505891
oapen.relation.isbn9789610505907
oapen.series.number37
oapen.pages274
oapen.place.publicationLjubljana


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/