Show simple item record

dc.contributor.authorLozić, Edisa
dc.date.accessioned2022-04-01T11:50:53Z
dc.date.available2022-04-01T11:50:53Z
dc.date.issued2018
dc.identifierONIX_20220401_9789610500971_376
dc.identifier.issn2335-2930
dc.identifier.urihttps://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/80274
dc.description.abstractThe present study deals with the question of the organization of the stonemasonry production of funerary monuments in the interior of the former Roman province of Dalmatia. The aim of the research was to identify a model of stonemasonry production that originated in a mountainous and difficult to traverse area, where the possibilities of water transport of stone material are minimal. The author started from the assumption that production centres formed in some geographical areas during Roman rule, using local limestone sources for their operation. The study includes funerary monuments discovered in present-day Bosnia and Herzegovina and in the western part of Serbia and Montenegro. By combining the methods of macroscopic petrographic analysis of the stone material and typological and spatial analysis, the existence of several production centres was proven. The results of the analyses indicate a very likely that they exploited the local limestone resources. Epigraphic data also made it possible to define their chronological aspect.
dc.languageSlovenian
dc.relation.ispartofseriesE-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae
dc.subject.classificationthema EDItEUR::1 Place qualifiers::1D Europe::1DX Southeast Europe::1DXC Croatiaen_US
dc.subject.classificationthema EDItEUR::N History and Archaeology::NK Archaeology::NKD Archaeology by period / regionen_US
dc.subject.classificationthema EDItEUR::1 Place qualifiers::1Q Other geographical groupings: Oceans and seas, historical, political etc::1QB Historical states, empires, territories and regions::1QBA Ancient Worlden_US
dc.subject.otherantique
dc.subject.otherarchaeological finds
dc.subject.otherarchaeological sites
dc.subject.otherarcheology
dc.subject.othercatalogs
dc.subject.otherDalmatia
dc.subject.otherRoman provinces
dc.subject.otherstonecutting
dc.subject.othertombstones
dc.subject.otherantika
dc.subject.otherarheologija
dc.subject.otherarheološka najdišča
dc.subject.otherarheološke najdbe
dc.subject.otherDalmacija
dc.subject.otherkamnoseštvo
dc.subject.otherkatalogi
dc.subject.othernagrobniki
dc.subject.otherrimske province
dc.titleProizvodnja nagrobnih spomenikov v notranjosti rimske province Dalmacije
dc.typebook
oapen.abstract.otherlanguagePričujoče delo se ukvarja z vprašanjem organizacije kamnoseške proizvodnje nagrobnih spomenikov na prostoru notranjega dela nekdanje rimske province Dalmacije. Cilj raziskave je bil prepoznati model kamnoseške proizvodnje, ki se je oblikoval na goratem in težko prehodnem območju, kjer so možnosti vodnega transporta kamnitega materiala minimalne. Avtorica izhajala iz predpostavke, da so se v času rimske oblasti na nekaterih geografskih območji oblikovala proizvodna središča, ki so za svoje delovanje uporabljala lokalne vira apnenca. Študija zajema nagrobne spomenike, odkrite na prostoru današnje Bosne in Hercegovine in zahodnega dela Srbije in Črne gore. S kombinacijo metod makroskopske petrografske analize kamnin in tipološke analize ter prostorske analize je pokazala na obstoj več proizvodnih središč. Rezultati analiz kažejo na zelo verjetno možnost, da so izkoriščali lokalne vire apnenca. Epigrafski podatki pa so omogočili njihov obstoj tudi časovno opredeliti.
oapen.identifier.doi10.3986/9789610500971
oapen.relation.isPublishedBy013302f9-95d5-488d-83b2-a050c348c14f
oapen.relation.isbn9789610500971
oapen.series.number9
oapen.pages208
oapen.place.publicationLjubljana


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/