Show simple item record

dc.contributor.authorPolajnar Horvat, Katarina
dc.date.accessioned2022-04-01T11:49:17Z
dc.date.available2022-04-01T11:49:17Z
dc.date.issued2015
dc.identifierONIX_20220401_9789612548148_310
dc.identifier.issn1855-1963
dc.identifier.urihttps://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/80211
dc.description.abstractThe central part of this monography explores the extent to which social influence methods, which are used to encourage individuals’ environmental awareness and overcome obstacles preventing the spread of environmentally friendly behavior, are successful in supporting individuals’ environmental protection tendencies, changing readiness to engage in environmentally friendly behavior, and changing their behavior itself. There is a long journey from awareness of environmental issues to actual environmentally friendly behavior, in which four basic research aspects are highlighted: the selection of behaviors that should be changed, the study of factors causing environmentally unfriendly behaviors, the use of carefully selected social influence methods in order to change environmental awareness and behavior, and a systematic assessment of their influence.It has been established that readiness to engage in environmentally friendly behavior is more strongly encouraged by internal or psychological factors of environmental behavior, whereas in addition to these the behavior itself is also influenced by external or social factors. Social influence methods, based on practical approach, which is adapted to different target groups, have proven to be a successful method, which can be also implemented in educational sistem. Young people are most receptive to changes and are an effective medium to transfer such ideas and proper behavior to seniors.
dc.languageSlovenian
dc.relation.ispartofseriesGeoritem
dc.subject.classificationthema EDItEUR::1 Place qualifiers::1D Europe::1DX Southeast Europe::1DXV Sloveniaen_US
dc.subject.classificationthema EDItEUR::R Earth Sciences, Geography, Environment, Planning::RN The environment::RNC Applied ecologyen_US
dc.subject.classificationthema EDItEUR::R Earth Sciences, Geography, Environment, Planning::RN The environment::RNT Social impact of environmental issuesen_US
dc.subject.otherenvironment protection
dc.subject.otherenvironmental awareness
dc.subject.otherenvironmentally friendly behaviour
dc.subject.othergeography
dc.subject.otherLjubljana
dc.subject.otherpsychological factors
dc.subject.otherpublic awareness
dc.subject.othersocial factors
dc.subject.othergeografija
dc.subject.otherokoljska ozaveščenost
dc.subject.otherokolju prijazno vedenje
dc.subject.otherozaveščanje javnosti
dc.subject.otherpsihološki dejavniki
dc.subject.othersocialni dejavniki
dc.subject.othervarstvo okolja
dc.titleOkolju prijazno vedenje
dc.typebook
oapen.abstract.otherlanguageOsrednji del monografije se ukvarja z vprašanjem, v kolikšni meri so metode socialnega vplivanja uspešne pri podpiranju človekovih okoljevarstvenih teženj, spreminjanju pripravljenosti za okolju prijazno vedenje in spremembi vedenja samega. Pot od človekovega zavedanja okoljske problematike do dejanskega okolju prijaznega vedenja je dolgotrajna, izpostavljamo štiri temeljne vidike raziskovanja: izbiro vedenj, ki jih je treba spremeniti, preučitev dejavnikov, ki povzročajo okolju neprijazna vedenja, uporabo metod socialnega vplivanja za spremembo okoljske ozaveščenosti in vedenja ter oceno njihovega vpliva. Rezultati so pokazali, da pripravljenost za okolju prijazno vedenje izraziteje vzpodbujajo notranji, psihološki dejavniki okoljskega vedenja, medtem, ko vedenje samo, poleg psiholoških, zaznamujejo tudi zunanji, socialni dejavniki. Metode socialnega vplivanja, ki temeljijo na praktičnem pristopu, prilagojenim različnim ciljnim skupinam prebivalcev so se izkazale kot uspešne in jih je smiselno uvesti tudi v izobraževalni sistem. Mladi so namreč najbolj dovzetni za spremembe in so učinkovit medij za prenos tovrstnih idej in ustreznega vedenja na starejše.
oapen.identifier.doi10.3986/9789610503736
oapen.relation.isPublishedBy013302f9-95d5-488d-83b2-a050c348c14f
oapen.relation.isbn9789612548148
oapen.series.number26
oapen.pages132
oapen.place.publicationLjubljana


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/