Show simple item record

dc.contributor.editorZupan Hajna, Nadja
dc.contributor.editorPetrič, Metka
dc.contributor.editorRavbar, Nataša
dc.contributor.editorRubinić, Josip
dc.contributor.otherBiondić, Ranko
dc.contributor.otherBrun, Clarissa
dc.contributor.otherCrnko, Tamara
dc.contributor.otherDiković, Sonja
dc.contributor.otherZupan Hajna, Nadja
dc.contributor.otherKogovšek, Janja
dc.contributor.otherKoželj, Alenka
dc.contributor.otherMalečkar, Franci
dc.contributor.otherMihevc, Andrej
dc.contributor.otherOtoničar, Bojan
dc.contributor.otherPetrič, Metka
dc.contributor.otherPipan, Tanja
dc.contributor.otherPretnar, Gorazd
dc.contributor.otherRadišić, Maja
dc.contributor.otherRavbar, Nataša
dc.contributor.otherRubinić, Josip
dc.contributor.otherRužić, Igor
dc.date.accessioned2022-04-01T11:47:37Z
dc.date.available2022-04-01T11:47:37Z
dc.date.issued2015
dc.identifierONIX_20220401_9789612548193_240
dc.identifier.urihttps://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/80142
dc.description.abstractThe book is the result of joint work and many years of mutual cooperation between researchers from Slovenia and Croatia. It was made as part of the transboundary project ŽIVO! Življenje – voda! (Life – Water!) (IPA CBC SI-HR 2007-2013), which involved the participation of authors from project partner institutions as well as invited authors who are famil­iar with the characteristics of the karst area of Northern Istria and the conditions there relating to drinking water supply. The monograph presents the natural features of Northern Istria, the karst and karst phenomena, karst hy­drogeology, ecology and microbiology, and highlights in particular the vulnerability of the karst to various human activities. The main focus of attention is on karst water sources. In assessing their characteristics we used available knowledge of karst water on both sides of the border and supplemented it with new research on the transboundary area in question, which was based on field measurements and sampling, and chemical, microbiological and biologi­cal analysis of water. The collected findings form the basis for planning more effective monitoring of the quality of karst water sources, their protection and consequently the improvement of their quality.
dc.languageEnglish
dc.subject.classificationbic Book Industry Communication::1 Geographical Qualifiers::1D Europe::1DV Eastern Europe::1DVW Southeast Europe::1DVWY Yugoslavia & former Yugoslavia::1DVWYC Croatia
dc.subject.classificationbic Book Industry Communication::1 Geographical Qualifiers::1D Europe::1DV Eastern Europe::1DVW Southeast Europe::1DVWY Yugoslavia & former Yugoslavia::1DVWYV Slovenia
dc.subject.classificationbic Book Industry Communication::R Earth sciences, geography, environment, planning::RB Earth sciences::RBG Geology & the lithosphere::RBGD Geological surface processes (geomorphology)
dc.subject.classificationbic Book Industry Communication::R Earth sciences, geography, environment, planning::RB Earth sciences::RBK Hydrology & the hydrosphere::RBKF Limnology (freshwater)
dc.subject.othercollective volume
dc.subject.otherdrinking water
dc.subject.otherhydrology
dc.subject.otherIstria
dc.subject.otherkarst (geology)
dc.subject.otherkarst hydrology
dc.subject.otherkarst springs
dc.subject.otherwater resources
dc.subject.otherwater supply
dc.subject.otherhidrologija
dc.subject.otherIstra
dc.subject.otherkras (geologija)
dc.subject.otherkraška hidrologija
dc.subject.otherkraški izviri
dc.subject.otheroskrba z vodo
dc.subject.otherpitna voda
dc.subject.othervodni viri
dc.subject.otherzborniki
dc.titleLife and Water on Karst
dc.title.alternativeMonitoring of transboundary water resources of Northern Istria
dc.typebook
oapen.abstract.otherlanguageKnjiga je rezultat skupnega dela in dolgoletnega medsebojnega sodelovanja raziskovalcev iz Slovenije in Hrvaške. Nastala je v sklopu čezmejnega projekta ŽIVO! Življenje – voda! (IPA CBC SI-HR 2007-2013), kjer so sodelovali tako avtorji iz inštitucij projektnih partnerjev kot vabljeni avtorji, ki poznajo značilnosti kraškega območja severne Istre in tamkajšnje razmere pri oskrbi s pitno vodo. V monografiji so predstavljene naravne danosti severne Istre, kras in kraški pojavi, kraška hidrogeologija, ekologija in mikrobiologija, posebej pa je izpostavljena ranljivost krasa na različne človekove dejavnosti. Glavna pozornost je posvečena kraškim vodnim virom. Pri oceni njihovih značilnosti smo uporabili razpoložljiva spoznanja o kraških vodah z obeh strani meje in jih dopolnili z novimi raziskavami obravnavanega čezmejnega prostora, ki so temeljile na terenskih meritvah in vzorčenju ter kemijskih, mikrobioloških in bioloških analizah vode. Zbrani izsledki so osnova za načrtovanje bolj učinkovite zaščite vodnih virov in posledično za izboljšanje njihove kakovosti.
oapen.identifier.doi10.3986/9789610503842
oapen.relation.isPublishedBy013302f9-95d5-488d-83b2-a050c348c14f
oapen.relation.isbn9789612548193
oapen.pages159
oapen.place.publicationLjubljana


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/