Show simple item record

dc.contributor.authorGostenčnik, Januška
dc.date.accessioned2022-04-01T11:47:01Z
dc.date.available2022-04-01T11:47:01Z
dc.date.issued2018
dc.identifierONIX_20220401_9789610500810_217
dc.identifier.issn1854-2956
dc.identifier.urihttps://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/80119
dc.description.abstractThe monograph presents local dialects in Slovenia and Croatia. The local dialects researched which lie in the south of Slovenia are classified into northern part of Kostel dialect, which is a part of Lower Carniolan dialect group of Slovene language, according to traditional Slovene dialectology. Demarcation between Slovene (and Croatian) language and their dialects using political border between Slovenia and Croatia in this area is a reflection of solely sociolinguistic, not an all-encompassing linguistic thought, which would take into account developmental linguistic characteristics of these local dialects and demarcate between them on the basis of historical linguistic development. A hypothesis was to be proven, using defining characteristics of Slovene language system, that some of the local dialects, currently classified into West Goran subdialect of Goran dialect of Croatian language are, from linguogenetic perspective, a part of the same language system as the north part of Kostel dialect (according to old nomenclature) or Čabranka dialect (according to new nomenclature) - i.e., these local dialects are a part of Slovene language system and not Croatian Kajkavian regiolect. Sociolinguistic aspects of language or nationality were a subject neither of interest nor of research.
dc.languageSlovenian
dc.relation.ispartofseriesLinguistica et philologica
dc.subject.classificationbic Book Industry Communication::2 Language qualifiers::2A Indo-European languages::2AG Slavic (Slavonic) languages::2AGV Slovenian
dc.subject.classificationbic Book Industry Communication::C Language::CF linguistics::CFF Historical & comparative linguistics::CFFD Dialect, slang & jargon
dc.subject.otherČabranka
dc.subject.otherdialectology
dc.subject.otherdialects
dc.subject.otherDolenjska dialect
dc.subject.othergenetic linguistics
dc.subject.othergenetolinguistics
dc.subject.othergeolinguistics
dc.subject.otherGoranic dialect
dc.subject.othermorphology
dc.subject.otherphonology
dc.subject.otherSlovene language
dc.subject.othersociolinguistics
dc.subject.otherdialektologija
dc.subject.otherdolenjsko narečje
dc.subject.otherfonologija
dc.subject.othergenetolingvistika
dc.subject.othergenetsko jezikoslovje
dc.subject.othergeolingvistika
dc.subject.othergoransko narečje
dc.subject.othermorfologija
dc.subject.othernarečja
dc.subject.otherslovenščina
dc.subject.othersociolingvistika
dc.titleKrajevni govori ob Čabranki in zgornji Kolpi
dc.typebook
oapen.abstract.otherlanguageV monografiji so predstavljeni krajevni govori v Sloveniji in na Hrvaškem, ki so v tradicionalni slovenski dialektologiji uvrščeni v severni del kostelskega narečja dolenjske narečne skupine slovenskega jezika. Razmejitev slovenskega (in hrvaškega) jezika in njunih narečij s politično mejo med Slovenijo in Hrvaško na tem območju je odraz izključno sociolingvistične, ne pa širše jezikoslovne presoje, ki bi upoštevala jezikovnorazvojne značilnosti teh govorov in jih razmejila na podlagi njihovega jezikovnozgodovinskega razvoja. Z definicijskimi lastnostmi slovenskega jezikovnega sistema se je skušalo dokazati hipotezo, da je del govorov, ki se trenutno uvrščajo v zahodno goransko podnarečje goranskega narečja hrvaškega jezika, lingvogenetsko gledano, del istega jezikovnega sistema kot severni del kostelskega narečja (po starem) oziroma čabranškega narečja (po novem), tj. del slovenskega jezikovnega sistema in ne hrvaškega kajkavskega. Sociolingvistični vidiki jezikovne ali narodnostne pripadnosti niso bili niti predmet zanimanja niti proučevanja.
oapen.identifier.doi10.3986/9789610504177
oapen.relation.isPublishedBy013302f9-95d5-488d-83b2-a050c348c14f
oapen.relation.isbn9789610500810
oapen.series.number36
oapen.pages272
oapen.place.publicationLjubljana


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/