Show simple item record

dc.contributor.editorSirris, Stephen
dc.contributor.editorAskeland, Harald
dc.date.accessioned2021-06-11T02:02:26Z
dc.date.available2021-06-11T02:02:26Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-06-10T09:27:10Z
dc.identifierhttps://library.oapen.org/handle/20.500.12657/49439
dc.identifier.urihttps://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/70734
dc.description.abstract" What is unique about leadership and leadership roles in the Church of Norway? In what ways does the Church’s organization reflect its mission? These are among the questions raised by the transition from state church to independent national church, internal reforms, and development of a new organizational structure. The objective of this anthology is to provide new insight into organization and management of a church in transition. The articles analyse various aspects of development such as democratization, professionalization, and bolstering the Church’s administrative organization. Empirical investigation of the church begins in studies of organization and leadership, enabling a dialogue between what is unique in the context of the Church and general organizational theory. The book sheds light on the church’s distinctive empirical ecclesiological and organization-theoretical features. The authors adopt a values-based and practice-oriented perspective, taking into account the Church’s identity and values as both a religious community and an organization with a wide range of activities and leadership practices on display. Church Organization and Management is aimed primarily toward students in educational programs qualifying them for church service as well as church employees, managers, and advisory board members. This book will also provide researchers in organization and management with an introduction to the field of the church and its context. This book is the result of an initiative by the section for values-based leadership at VID Specialized University, and its authors have drawn on lengthy teaching and research experience on the Church of Norway. The book’s editors are Stephen Sirris, associate professor at VID’s Faculty of Theology, Diaconia and Leadership Studies, and Harald Askeland, professor at VID’s Faculty of Theology, Diaconia and Leadership Studies."
dc.description.abstract"Hva er særegent ved ledelse og lederroller i Den norske kirke? Hvordan kan kirkelig organisering målbære kirkens oppdrag? Dette er spørsmål som er aktualisert med overgangen fra statskirke til selvstendig folkekirke, indre reformer og utviklingen av ny kirkeordning. Hensikten med denne forskningsantologien er å gi ny forståelse av organisering og ledelse i en kirke i endring. Artiklene analyserer utviklingstrekk som demokratisering, profesjonalisering og styrking av kirkens forvaltningsorganisasjon. Den empiriske utforskningen av kirkefeltet tar utgangspunkt i studier av organisering og ledelse, noe som muliggjør en dialog mellom det særegne i kirkekonteksten og allmenn organisasjonsteori. Boken belyser kirkens egenart empirisk ekklesiologisk og organisasjonsteoretisk. Forfatterne anlegger et verdibasert og praksisorientert perspektiv. Dette tar høyde for kirkens identitet og verdier som et religiøst fellesskap, og som en organisasjon med omfattende virksomhet og ledelsespraksiser som utfoldes. Kirkelig organisering og ledelse retter seg særlig mot studenter ved utdanningene som kvalifiserer til kirkelig tjeneste, samt kirkeansatte, kirkeledere og rådsmedlemmer. For organisasjons- og ledelsesforskere vil boken gi en innføring i kirkefeltet og kirkekonteksten. Boken springer ut av fagmiljøet i verdibasert ledelse ved VID vitenskapelige høgskole. Forfatterne trekker veksler på langvarig undervisnings- og forskningserfaring på Den norske kirke. Redaktører for boken er Stephen Sirris, førsteamanuensis ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole, og Harald Askeland, professor ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole."
dc.languageNorwegian
dc.rightsopen access
dc.subject.classificationthema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KJ Business and Management::KJM Management and management techniquesen_US
dc.subject.classificationthema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KJ Business and Management::KJU Organizational theory and behaviouren_US
dc.subject.classificationthema EDItEUR::Q Philosophy and Religion::QR Religion and beliefs::QRM Christianityen_US
dc.subject.classificationthema EDItEUR::Q Philosophy and Religion::QR Religion and beliefs::QRV Aspects of religion::QRVS Religious institutions and organizationsen_US
dc.subject.otherOrganizing, leadership, management, church value, change, reform, organisering, ledelse, kirke, verdi, endring, reform, utvikling
dc.titleKirkelig organisering og ledelse
dc.title.alternativeEt verdibasert og praksisorientert perspektiv
dc.typebook
oapen.identifier.doi10.23865/noasp.129
oapen.relation.isPublishedBy9266f8a8-a49e-4697-9bd1-69645f9037c2
oapen.relation.isbn9788202719906
oapen.relation.isbn9788202723866
oapen.relation.isbn9788202723859
oapen.relation.isbn9788202723873
oapen.pages268
oapen.place.publicationOslo
dc.abstractotherlanguage"Hva er særegent ved ledelse og lederroller i Den norske kirke? Hvordan kan kirkelig organisering målbære kirkens oppdrag? Dette er spørsmål som er aktualisert med overgangen fra statskirke til selvstendig folkekirke, indre reformer og utviklingen av ny kirkeordning. Hensikten med denne forskningsantologien er å gi ny forståelse av organisering og ledelse i en kirke i endring. Artiklene analyserer utviklingstrekk som demokratisering, profesjonalisering og styrking av kirkens forvaltningsorganisasjon. Den empiriske utforskningen av kirkefeltet tar utgangspunkt i studier av organisering og ledelse, noe som muliggjør en dialog mellom det særegne i kirkekonteksten og allmenn organisasjonsteori. Boken belyser kirkens egenart empirisk ekklesiologisk og organisasjonsteoretisk. Forfatterne anlegger et verdibasert og praksisorientert perspektiv. Dette tar høyde for kirkens identitet og verdier som et religiøst fellesskap, og som en organisasjon med omfattende virksomhet og ledelsespraksiser som utfoldes. Kirkelig organisering og ledelse retter seg særlig mot studenter ved utdanningene som kvalifiserer til kirkelig tjeneste, samt kirkeansatte, kirkeledere og rådsmedlemmer. For organisasjons- og ledelsesforskere vil boken gi en innføring i kirkefeltet og kirkekonteksten. Boken springer ut av fagmiljøet i verdibasert ledelse ved VID vitenskapelige høgskole. Forfatterne trekker veksler på langvarig undervisnings- og forskningserfaring på Den norske kirke. Redaktører for boken er Stephen Sirris, førsteamanuensis ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole, og Harald Askeland, professor ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole."


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

open access
Except where otherwise noted, this item's license is described as open access