Show simple item record

dc.contributor.authorGiske, Rune
dc.contributor.authorGaard, Harald Sylfest
dc.contributor.authorGjerde, Joar
dc.date.accessioned2021-02-10T12:58:18Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-07-27 12:00:13
dc.date.submitted2020-04-01T12:33:24Z
dc.identifier1000337
dc.identifierOCN: 1076637799
dc.identifierhttp://library.oapen.org/handle/20.500.12657/29595
dc.identifier.urihttps://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/34977
dc.description.abstract"The purpose of this inquiry is to explore team member knowledge among elite players in team ballgames – theoretically anchored in shared mental models. Team member knowledge is team specific and not a type of knowledge that players can transport from team to team. Current research literature has only to a limited extent been concerned about team member knowledge and the importance of this in team ball games. The following research questions will therefore be addressed in the present study: How do elite players describe their knowledge of co-players? How do players experience the knowledge development of co-players? The inquiry follows an ideographic research design, and the empirical material consists of interviews with four elite players in football and team handball. The analysis reveals that the following themes elaborate team member knowledge: Strengths and weaknesses, preferences and predictions, compensatory behavior and co-players’ value. The players’ experience of the development of team member knowledge indicates primarily implicit learning trajectories. The findings from the present study support the idea that team member knowledge is an important feature in handball and soccer elite teams. Coaches and players should therefore reflect on how this knowledge should be promoted."
dc.description.abstract"Hensikten med denne undersøkelsen er å utforske medspillerkunnskap (team member knowledge) på elitenivå i lagballspill – teoretisk forankret i felles mentale modeller. Medspillerkunnskapen er teamspesifikk og ikke en type kunnskap som spilleren kan transportere med seg fra lag til lag. Eksisterende forskningslitteratur forteller svært lite om spillernes kunnskap om medspillere og betydningen av denne i spillet. Følgende forskningsspørsmål skal derfor belyses: Hvordan beskriver elitespillere sin kjennskap til medspillere? Hvordan opplever spillerne at kunnskap om medspillere utvikles? Undersøkelsen følger et ideografisk forskningsdesign, og det empiriske materialet består av intervjuer med fire elitespillere i fotball og håndball. Analysen viser at sterke og svake sider, preferanser og prediksjon, kompenserende atferd samt medspillers valør fremstår som tema som utdyper medspillerkunnskapen. Spillernes opplevelse av utvikling av medspillerkunnskap indikerer at dette følger implisitte læringsbaner. Resultatene fra den foreliggende spillerundersøkelsen understøtter betydningen av medspillerkunnskap i håndball og fotball på elitenivå. Trenere og spillere bør derfor reflektere over hvordan den skal fremmes."
dc.languageNorwegian
dc.rightsopen access
dc.subject.classificationbic Book Industry Communication::J Society & social sciences::JM Psychology
dc.subject.othergroup dynamics
dc.subject.otherteam cognition
dc.subject.othercoordination
dc.subject.otherelite performance
dc.subject.othergruppedynamikk
dc.subject.otherteamkognisjon
dc.subject.otherkoordinering
dc.subject.othereliteprestasjoner
dc.titleChapter 8 Felles mentale modeller i elitelagballspill
dc.typechapter
oapen.identifier.doi10.23865/noasp.39.ch8
oapen.relation.isPublishedBy9266f8a8-a49e-4697-9bd1-69645f9037c2
oapen.relation.isPartOfBookcfdbfcea-1455-4538-b186-9e5e247066f9
oapen.relation.isbn9788202596903
oapen.pages24
oapen.place.publicationOslo
dc.abstractotherlanguage"Hensikten med denne undersøkelsen er å utforske medspillerkunnskap (team member knowledge) på elitenivå i lagballspill – teoretisk forankret i felles mentale modeller. Medspillerkunnskapen er teamspesifikk og ikke en type kunnskap som spilleren kan transportere med seg fra lag til lag. Eksisterende forskningslitteratur forteller svært lite om spillernes kunnskap om medspillere og betydningen av denne i spillet. Følgende forskningsspørsmål skal derfor belyses: Hvordan beskriver elitespillere sin kjennskap til medspillere? Hvordan opplever spillerne at kunnskap om medspillere utvikles? Undersøkelsen følger et ideografisk forskningsdesign, og det empiriske materialet består av intervjuer med fire elitespillere i fotball og håndball. Analysen viser at sterke og svake sider, preferanser og prediksjon, kompenserende atferd samt medspillers valør fremstår som tema som utdyper medspillerkunnskapen. Spillernes opplevelse av utvikling av medspillerkunnskap indikerer at dette følger implisitte læringsbaner. Resultatene fra den foreliggende spillerundersøkelsen understøtter betydningen av medspillerkunnskap i håndball og fotball på elitenivå. Trenere og spillere bør derfor reflektere over hvordan den skal fremmes."


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

open access
Except where otherwise noted, this item's license is described as open access