Export citation

Show simple item record

dc.contributor.authorHole, Arne
dc.contributor.authorOnstad, Torgeir
dc.contributor.authorHagen, Tor Espen
dc.contributor.editorGrønmo, Liv Sissel
dc.date.accessioned2021-02-10T14:11:28Z
dc.date.available2021-02-10T14:11:28Z
dc.date.issued2019
dc.identifier1006901
dc.identifier43599*
dc.identifierhttp://library.oapen.org/handle/20.500.12657/23254
dc.identifier.urihttps://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/33816
dc.description.abstract"The book discusses various challenges and solutions related to the coordination of health and welfare services. Coordination is central to creating integrated services for users with complex needs. In order to understand the challenges and opportunities associated with creating such services, one needs knowledge related to organizations and the organizational context. The book's chapters takes on an organizational perspective where patterns and explanations are sought in formal and informal structures, processes and culture. The users’ need for services often cross established boundaries, both organizational and professional. The authors highlight the possibilities and limitations of some selected solutions that will help to cut across or break down such boundaries. Examples of such solutions are user involvement, interdisciplinary collaboration, team organizations, coordinators, standardization and patient pathways, digitization and decision-making tools for employees who work in the services. One chapter summarizes three different theoretical research approaches for analyzing coordination and collaboration. The target group is researchers, university and college employees and students of the health and welfare sector. The book also will be of interest for user organizations as well as administrative and professional decision-makers in public and private businesses."
dc.description.abstract"I TIMSS Advanced, en studie av elevers kunnskaper i det siste året i videregående skole, var de norske elevenes kompetanse i fysikk helt i verdenstoppen i 1995, noe som ble lagt merke til både nasjonalt og internasjonalt. Siden den gang har det vært en dramatisk nedgang i de norske elevenes prestasjoner. I TIMSS Advanced 2015 målte vi en tilbakegang i elevenes kunnskapesnivå i fysikk på trekvart standardavvik fra 1995. Det er en større nedgang enn vi i Norge har målt i noe annet fag i noen andre internasjonale studier, på noe nivå i skolen. Norge har deltatt i TIMSS Advanced i videregående skole og i TIMSS i grunnskolen jevnlig siden 1995. Vi har derfor en stor databank som gir oss muligheter til å studere og analysere utviklingen i Norge fra 1995 fra mange ulike synsvinkler og perspektiver. Mange av de utfordringene vi står overfor i dag, blant annet når det gjelder miljøet, kan kun løses gjennom forskning og kunnskapsutvikling innen fysikk og andre realfag. Vi trenger å utdanne folk med gode kunnskaper på dette området. At de norske elevenes fysikkprestasjoner har sunket dramatisk fra 1995 til 2015, er derfor bekymringsfullt. I boka tar vi opp og drøfter mange ulike sider for hvordan vi kan bedre de norsk elevenes kunnskaper i fysikk. Et viktig moment er at vi mener Norge har gode muligheter til å bedre undervisningen i fysikk og andre realfag. Vi greide å heve lesenivået blant norske elever gjennom systematisk samarbeid over tid med alle involverte aktører. Vi kan gjøre et tilsvarende løft for realfagene. Det vil være til det beste både for den enkelte elev og for samfunnet som helhet."
dc.languageNorwegian
dc.rightsopen access
dc.subject.classificationbic Book Industry Communication::J Society & social sciences::JN Education
dc.subject.classificationbic Book Industry Communication::P Mathematics & science::PD Science: general issues
dc.subject.otherTIMSS Advanced
dc.subject.otherphysics
dc.subject.otherstudent achievement
dc.subject.othereducation
dc.subject.otherTIMSS Advanced
dc.subject.otherfysikk, utdanning
dc.subject.othervideregående skole
dc.subject.otherelevprestasjoner
dc.title20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall
dc.title.alternativeAnalyser fra TIMSS Advanced og andre internasjonale studier
dc.typebook
oapen.identifier.doi10.23865/noasp.83
oapen.relation.isPublishedBy9266f8a8-a49e-4697-9bd1-69645f9037c2
virtual.oapen_relation_isPublishedBy.publisher_nameCappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing)
virtual.oapen_relation_isPublishedBy.publisher_websitehttp://press.nordicopenaccess.no
oapen.relation.isFundedByUniversity of Oslo
oapen.pages311
oapen.place.publicationOslo
dc.dateSubmitted2020-01-29 12:05:32
dc.dateSubmitted2020-04-01T09:09:11Z
dc.relationisFundedByc273ec27-d2be-4f1d-8917-141b286f1657
dc.abstractotherlanguage"I TIMSS Advanced, en studie av elevers kunnskaper i det siste året i videregående skole, var de norske elevenes kompetanse i fysikk helt i verdenstoppen i 1995, noe som ble lagt merke til både nasjonalt og internasjonalt. Siden den gang har det vært en dramatisk nedgang i de norske elevenes prestasjoner. I TIMSS Advanced 2015 målte vi en tilbakegang i elevenes kunnskapesnivå i fysikk på trekvart standardavvik fra 1995. Det er en større nedgang enn vi i Norge har målt i noe annet fag i noen andre internasjonale studier, på noe nivå i skolen. Norge har deltatt i TIMSS Advanced i videregående skole og i TIMSS i grunnskolen jevnlig siden 1995. Vi har derfor en stor databank som gir oss muligheter til å studere og analysere utviklingen i Norge fra 1995 fra mange ulike synsvinkler og perspektiver. Mange av de utfordringene vi står overfor i dag, blant annet når det gjelder miljøet, kan kun løses gjennom forskning og kunnskapsutvikling innen fysikk og andre realfag. Vi trenger å utdanne folk med gode kunnskaper på dette området. At de norske elevenes fysikkprestasjoner har sunket dramatisk fra 1995 til 2015, er derfor bekymringsfullt. I boka tar vi opp og drøfter mange ulike sider for hvordan vi kan bedre de norsk elevenes kunnskaper i fysikk. Et viktig moment er at vi mener Norge har gode muligheter til å bedre undervisningen i fysikk og andre realfag. Vi greide å heve lesenivået blant norske elever gjennom systematisk samarbeid over tid med alle involverte aktører. Vi kan gjøre et tilsvarende løft for realfagene. Det vil være til det beste både for den enkelte elev og for samfunnet som helhet."


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

open access
Except where otherwise noted, this item's license is described as open access