Show simple item record

dc.contributor.editorEnroos, Rosi
dc.contributor.editorRanta-Tyrkkö, Satu
dc.contributor.editorMäntysaari, Mikko
dc.date.accessioned2021-02-10T12:58:18Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-12-08 00:00:00
dc.date.submitted2020-04-01T13:20:45Z
dc.identifier640438
dc.identifierOCN: 1030821037
dc.identifierhttp://library.oapen.org/handle/20.500.12657/31012
dc.identifier.urihttps://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/33478
dc.description.abstract"Meaningful Research. Perspectives on the Missions of Social Work is a collection of articles discussing the meanings, missions and meaningfulness of social work research. The open access book celebrates the anniversary of Tarja Pösö and her career as distinguished Professor of Social Work in the University of Tampere. Edited by Rosi Enroos, Mikko Mäntysaari and Satu Ranta-Tyrkkö, the book asks what kind of elements make social work research meaningful and does social work research have a particular mission and specific ethical and moral obligations, when compared to other disciplines. The research on social work research being scanty in Finland, the book expands the discussion on the particular nature of social work research. Meaningful Research discusses social work research in general and the research of child protection in particular. The book consists of an introductory chapter and two thematic sections, Vantage Points to the Meaningfulness and Missions, and Meaningfulness and Missions of Child Protection Research. The former section covers wide range of issues from concerns regarding the training of new social work researchers, change and time as the methodologically central elements of social work, the meaningfulness of social work practice, and the future ethics of social work in a world of globally evolving risks. The second, child protection specific section analyses demanding situations in substitute care, the methodologically meaningful research concerning the function of youth residential care, the legitimacy and resources of child protection research in Finland, ending with an English language article that elaborates on the meaningfulness of comparative research on child protection systems. The book is directed to social work researchers and practitioners, as well as to teachers and students of social work and social welfare, and anyone interested in research based development of social work. "
dc.description.abstract"Mielekäs tutkimus. Näkökulmia sosiaalityön tutkimuksen missioihin on kokoomateos, jonka läpileikkaavana teemana on sosiaalityön tutkimuksen mielekkyyden, merkityksen ja missioiden pohtiminen. Avoimesti verkossa luettava kirja juhlistaa Tampereen yliopiston sosiaalityön professori Tarja Pösön merkkipäivää, ja sen ovat toimittaneet Rosi Enroos, Mikko Mäntysaari ja Satu Ranta-Tyrkkö. Kirjassa kysytään, millaisista elementeistä sosiaalityön tutkimuksen mielekkyys rakentuu ja onko sosiaalityön tutkimuksella muihin tieteenaloihin verrattuna oma missio ja erityisiä eettisiä ja moraalisia velvoitteita. Koska Suomessa on ilmestynyt varsin vähän tutkimusta sosiaalityön tutkimuksesta, kirja on tärkeä avaus sosiaalityön tutkimuksen erityislaatuisuuteen. Kirja tarkastelee sosiaalityön tutkimusta yleisesti sekä lastensuojelun tutkimusta erityisesti. Kirja koostuu johdantoluvusta sekä kahdesta osasta, Monimuotoisia näkökulmia mielekkyyteen ja missioihin ja Lastensuojelututkimuksen mielekkyys ja missiot. Näistä ensimmäisessä osassa käsitellään uusien sosiaalityön tutkijoiden kouluttamiseen liittyviä kysymyksiä, muutosta ja aikaa sosiaalityötä luonnehtivina elementteinä, uusien merkitysten ja mielekkyyden hakemista käytännön sosiaalityössä sekä globaalien, monimuotoisten ongelmien sosiaalityölle tuomia haasteita. Toisessa, lastensuojeluun keskittyvässä osassa, tarkastellaan lastensuojelun sijaishuoltotyön vaativuutta, koulukotien tehtävää ja lastensuojelun instituutioiden tutkimisen metodologiaa, lastensuojelututkimuksen vakiinnuttamisen vaikeutta sekä lastensuojelujärjestelmiä kansainvälisesti vertailevan tutkimuksen mielekkyyttä. Teos on kirjoitettu sosiaalityön tutkijoille ja ammattilaisille sekä sosiaalityön ja sosiaalialan korkea-asteen opettajille, opiskelijoille ja kaikille sosiaalityön tutkimuspohjaisesta kehittämisestä kiinnostuneille. "
dc.languageFinnish
dc.rightsopen access
dc.subject.classificationbic Book Industry Communication::J Society & social sciences::JK Social services & welfare, criminology::JKS Social welfare & social services::JKSN Social work
dc.subject.othersocial work
dc.subject.otherchild welfare
dc.subject.otherresearch
dc.subject.otherresearch ethics
dc.subject.othermeaningfulness
dc.titleMielekäs tutkimus
dc.title.alternativenäkökulmia sosiaalityön tutkimuksen missioihin
dc.typebook
oapen.relation.isPublishedByadd7e15f-c9a8-43ae-9ee3-599fff967f0a
oapen.pages249
oapen.place.publicationTampere
dc.abstractotherlanguage"Mielekäs tutkimus. Näkökulmia sosiaalityön tutkimuksen missioihin on kokoomateos, jonka läpileikkaavana teemana on sosiaalityön tutkimuksen mielekkyyden, merkityksen ja missioiden pohtiminen. Avoimesti verkossa luettava kirja juhlistaa Tampereen yliopiston sosiaalityön professori Tarja Pösön merkkipäivää, ja sen ovat toimittaneet Rosi Enroos, Mikko Mäntysaari ja Satu Ranta-Tyrkkö. Kirjassa kysytään, millaisista elementeistä sosiaalityön tutkimuksen mielekkyys rakentuu ja onko sosiaalityön tutkimuksella muihin tieteenaloihin verrattuna oma missio ja erityisiä eettisiä ja moraalisia velvoitteita. Koska Suomessa on ilmestynyt varsin vähän tutkimusta sosiaalityön tutkimuksesta, kirja on tärkeä avaus sosiaalityön tutkimuksen erityislaatuisuuteen. Kirja tarkastelee sosiaalityön tutkimusta yleisesti sekä lastensuojelun tutkimusta erityisesti. Kirja koostuu johdantoluvusta sekä kahdesta osasta, Monimuotoisia näkökulmia mielekkyyteen ja missioihin ja Lastensuojelututkimuksen mielekkyys ja missiot. Näistä ensimmäisessä osassa käsitellään uusien sosiaalityön tutkijoiden kouluttamiseen liittyviä kysymyksiä, muutosta ja aikaa sosiaalityötä luonnehtivina elementteinä, uusien merkitysten ja mielekkyyden hakemista käytännön sosiaalityössä sekä globaalien, monimuotoisten ongelmien sosiaalityölle tuomia haasteita. Toisessa, lastensuojeluun keskittyvässä osassa, tarkastellaan lastensuojelun sijaishuoltotyön vaativuutta, koulukotien tehtävää ja lastensuojelun instituutioiden tutkimisen metodologiaa, lastensuojelututkimuksen vakiinnuttamisen vaikeutta sekä lastensuojelujärjestelmiä kansainvälisesti vertailevan tutkimuksen mielekkyyttä. Teos on kirjoitettu sosiaalityön tutkijoille ja ammattilaisille sekä sosiaalityön ja sosiaalialan korkea-asteen opettajille, opiskelijoille ja kaikille sosiaalityön tutkimuspohjaisesta kehittämisestä kiinnostuneille. "


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

open access
Except where otherwise noted, this item's license is described as open access