Show simple item record

dc.contributor.authorJirsa, Jakub
dc.contributor.authorBalazs, Peter
dc.contributor.authorCarvalho, Cláudio Alexandre S.
dc.contributor.authorGörlach, Alexander
dc.contributor.authorIrwin, Jones
dc.contributor.authorLewis-Martin, Jimmy
dc.contributor.authorLomová, Olga
dc.contributor.authorMcKinnon-Crowley, Saralyn
dc.contributor.authorNoble, Ivana
dc.contributor.authorPolišenská, Milada
dc.contributor.authorPřibáň, Jiří
dc.contributor.authorRiemen, Rob
dc.contributor.authorŠubrt, Jiří
dc.contributor.editorJirsa, Jakub
dc.date.accessioned2023-03-27T11:55:00Z
dc.date.available2023-03-27T11:07:54Z
dc.date.available2023-03-27T11:16:54Z
dc.date.available2023-03-27T11:55:00Z
dc.date.issued2023-03
dc.identifier.urihttps://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/98693.3
dc.description.abstractUniverzity po celém světě se v současnosti potýkají s četnými problémy. Přestože počet univerzit, studentů a učitelů za posledních třicet let obrovsky vzrostl, panuje zde strach a nejistota a je na tyto instituce vyvíjen tlak. Univerzity jsou odděleny od svého společenského a politického okolí, což vytváří atmosféru vzájemné nedůvěry. Zároveň to vede k zavádění nevhodných kontrolních opatření, jako je metrické hodnocení. Publikace se zabývá otázkami týkajícími se těchto problémů, tematizuje sebeutvářející se charakter univerzity (tzv. autopoiesis) a zahrnuje několik podrobných případových studií.en_US
dc.languageEnglishen_US
dc.subject.classificationthema EDItEUR::N History and Archaeology::NH Historyen_US
dc.subject.otherhigher educationen_US
dc.subject.otheruniversitiesen_US
dc.subject.otherquantification of educationen_US
dc.subject.othereducationen_US
dc.subject.otherautopoiesisen_US
dc.subject.otheruniversity systemen_US
dc.subject.othercapitalismen_US
dc.subject.otherneoliberalismen_US
dc.titleOn Liberal Education and the Autopoiesis of Universitiesen_US
dc.typebook
dc.description.versionPublisheden_US
oapen.abstract.otherlanguageThe last thirty years have seen a significant increase in the number of universities, instructors, and students alike, yet institutions of higher education currently face a number of problems and are plagued with uncertainty, pressure, and fear. Their status as ivory towers detached from the social and political environments of contemporary democracies creates an atmosphere of mutual distrust. This then leads to the imposition of regulatory measures incongruent with the workings of universities, which only deepens the prevailing issues. The essays in this publication explore these issues, focus on the self-constituting character of the university (the so-called autopoiesis) and present several detailed case studies.en_US
oapen.identifier.doi10.14712/9788024654867en_US
oapen.relation.isPublishedBy8d94c6aa-2a71-4559-9698-bf3e883a574a
oapen.relation.isFundedBy1c68790a-803a-4468-9e59-1f08755579e3en_US
oapen.relation.isbn9788024654751en_US
oapen.relation.isbn9788024654867en_US
oapen.pages208en_US
oapen.place.publicationPragueen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
VersionItemDateSummary

*Selected version