Show simple item record

dc.contributor.authorHeberlandová, Katarína
dc.contributor.authorVoľanská, Ľubica
dc.date.accessioned2023-03-17T10:10:30Z
dc.date.available2023-03-17T10:10:30Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/98470
dc.description.abstractThe book is a unique combination of stories that its authors, Katarína Haberlandová and Ľubica Voľanská, have been collecting for several years. It is the story of the Avion apartment building (including the monument care related to this house under several political regimes, in terms of daily maintenance and, since 1985, monument protection). At the same time, it is the story of its inhabitants directly connected with the building and life in it. Last but not least, it is the story of the author of Avion’s designs, the architect Josef Marek (1889-1966). In the stories, there is a visible interweaving of big and small histories, as all the stories mentioned above take place in a particular space and time, having in the background the history of Bratislava but also of the wider region or state formations of which the city and the place were a part of. The authors used two approaches – historical-architectural and art-historical; the other is ethnological/anthropological, based on the oral history method. This interdisciplinarity has helped create a book that is still unique in Slovakia, deepening the scientific knowledge in the fields of 20th-century architectural history and ethnology/social anthropology. At the same time, the book offers an engagingly grasped story to a broader public that would not usually reach for academic literature in these fields. Moreover, the way the book is written makes it possible to reflect the story of the house and its inhabitants, even for those readers who may not have had in-depth knowledge of it until now. Indeed, many aspects analysed through the authentic accounts of Avion’s male and female residents are universal to our history. In different variations or shades, they took place not only in other apartment buildings in Bratislava but also influenced and moved the inhabitants’ lives in other Slovakia cities. Finally, new impulses are emerging for the elaboration of research on the everyday life associated with the Avion apartment house, especially in the areas of the politics of memory and forgetting, the history of the politics of cooperative housing in Slovakia in the 20th century, the conservation of modern architectural heritage, as well as community-based ways of caring for housing in the present day. A significant role will continue to be played by linking Avion citizens’ good and the not-so-good stories and memories.en_US
dc.languageSlovaken_US
dc.subject.classificationbic Book Industry Communication::J Society & social sciences::JH Sociology & anthropology::JHM Anthropology::JHMC Social & cultural anthropology, ethnographyen_US
dc.subject.classificationbic Book Industry Communication::A The arts::AM Architecture::AMV Landscape art & architecture::AMVD City & town planning - architectural aspectsen_US
dc.subject.other20th-century history and architecture, modern architecture, interwar Bratislava, home, housing, ethnographic research, oral history, modern cultural heritageen_US
dc.titleAvionen_US
dc.typebook
dc.description.versionPublisheden_US
oapen.abstract.otherlanguageKniha predstavuje jedinečné spojenie príbehov, ktoré jej autorky Katarína Haberlandová a Ľubica Voľanská zbierali niekoľko rokov. Je to príbeh bytového domu Avion (vrátane starostlivosti oň v rámci možností niekoľkých politických režimov, v zmysle každodennej údržby a od roku 1985 i pamiatkovej ochrany), príbeh jeho obyvateľov bezprostredne spätých s domom a životom v ňom a v neposlednom rade príbeh autora návrhov Avionu, architekta Josefa Mareka (1889 – 1966). V rámci nich ide o previazanie veľkých a malých dejín, keďže všetky spomenuté príbehy sa odohrávajú v určitom priestore a čase, majúc v pozadí dejiny Bratislavy, ale aj širšieho regiónu či štátnych útvarov, ktorých bolo mesto a miesto súčasťou. Autorky využili dva prístupy – jeden z nich je historicko-architektonický v kombinácii s kunsthistorickým, druhý etnologický/antropologický, založený na metóde oral history. Práve táto interdisciplinarita pomohla vytvoriť na Slovensku stále pomerne unikátny knižný celok, ktorý prehlbuje vedecké poznanie v oblastiach dejín architektúry 20. storočia i v sociálnej antropológii. Kniha súčasne ponúka pútavo uchopený príbeh širšej verejnosti, ktorá po odbornej literatúre z týchto oblastí za bežných okolností nesiahne. Okrem toho spôsob, akým je kniha napísaná, umožňuje reflektovať príbeh domu a jeho obyvateľov aj pre tých čitateľov, ktorí doteraz o ňom nemuseli mať hlbšie poznatky. Mnoho z aspektov analyzovaných prostredníctvom autentických výpovedí obyvateľov a obyvateliek Avionu je totiž pre naše dejiny univerzálnych. V rôznych variáciách či odtieňoch sa odohrávali nielen v ďalších bytových domoch v Bratislave, ale ovplyvňovali a hýbali životmi obyvateľov aj v iných mestách na Slovensku. Zároveň sa vynárajú nové impulzy pre rozpracovanie výskumu každodenného života spätého s bytovým domom Avion, predovšetkým v oblastiach politík pamäti a zabúdania, dejín politík družstevného bývania na Slovensku 20. storočia, pamiatkovej ochrany moderného architektonického dedičstva, ako aj komunitných spôsobov starostlivosti o bývanie v súčasnosti. Významnú rolu pritom bude naďalej zohrávať prepájanie dobrých, ale aj menej pekných príbehov a spomienok Aviončanov a Aviončaniek.en_US
oapen.identifier.doi10.31577/2021.9788097337285en_US
oapen.relation.isPublishedBy4e180bc0-0055-45b7-811f-88d8a8327d9e
oapen.imprintInstitute of Ethnology and Social Anthropology SASen_US
oapen.pages182en_US
oapen.place.publicationBratislavaen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/