Show simple item record

dc.contributor.authorOujezdský, Jan
dc.contributor.authorKytlicová, Andrea
dc.contributor.authorOšmera, Radim
dc.contributor.authorKřížková, Lucie
dc.contributor.authorJindra, Miroslav
dc.contributor.editorNováková, Ester
dc.contributor.editorZabloudil Pechník, Ondřej
dc.date.accessioned2022-04-01T12:48:24Z
dc.date.available2022-04-01T12:48:24Z
dc.date.issued2020
dc.identifierONIX_20220401_9788021096905_27
dc.identifier.urihttps://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/80524
dc.languageCzech
dc.relation.ispartofseriesSborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
dc.subject.classificationthema EDItEUR::C Language and Linguistics::CB Language: reference and generalen_US
dc.subject.otherCzech language and literature department
dc.subject.otherstudents’ scientific conference
dc.subject.othercollection of contributions
dc.subject.otherCzech literature
dc.subject.otherCzech language
dc.subject.otherdidactics
dc.titleXII. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury
dc.title.alternative8. října 2020
dc.typebook
oapen.abstract.otherlanguageTitle in English: XII. Student Scientific Conference of the Czech Language and Literature Department. This publication presents papers from an academic conference held in Brno on October 8, 2020. The participants of the conference are Master's and PhD students. Jan Oujezdský focuses on onomastic issues in his paper “Uliční název jako anoikonymum a jeho odlišnosti od ostatních jmen nesídelních objektů [Street Names as Minor Place-names and How they Differ from Other Names of Non-Residential Objects]”. Andrea Kytlicová examines spoken expressions in the paper entitled “Větná stavba mluvených projevů žáků 2. stupně ZŠ při komunikaci ve výuce [Sentence Structure of Spoken Expressions of 2nd-grade Elementary School Students in Communication in Teaching]”. The paper by Radim Ošmera “Metodologie foneticko-fonologického výzkumu a jeho využití v praxi: Výslovnost hlásky „j“ vietnamskými mluvčími [The Methodology of Phonetic-Phonological Research and Its Use in Practice: The Pronunciation of the sound `j' by Vietnamese speakers]”, as well as the paper by Lucie Křižková “Pracovní listy k moravským reáliím [Worksheets on Moravian Realities]” are concerned with the problem of teaching students with different mother tongues. Miroslav Jindra's paper “Cestou za zrcadlem: k výzkumu dětského čtenářství žáků třetí třídy základní školy [Through the Looking Glass: Research into the Reading of Third-Grade Primary School Pupils]” is focused on children's reading. The paper by Ondřej Zabloudil Pechník “Tematika přírodních národů v české literatuře devadesátých let dvacátého století [The Themes of Indigenous Peoples in Czech Literature in the 1990s]” concludes the proceedings.
oapen.relation.isPublishedBy82b3cf0f-24e2-456e-bac8-74f7c6371e02
oapen.relation.isbn9788021096905
oapen.relation.isbn9788021096899
oapen.imprintMasaryk University
oapen.series.number277
oapen.pages50


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/