Show simple item record

dc.contributor.editorČernivec, Manca
dc.contributor.editorDobrovoljc, Helena
dc.contributor.editorGeršič, Matjaž
dc.contributor.otherKocjan Barle, Marta
dc.contributor.otherDobrovoljc, Helena
dc.contributor.otherFurlan, Metka
dc.contributor.otherGeršič, Matjaž
dc.contributor.otherHolozan, Peter
dc.contributor.otherKladnik, Drago
dc.contributor.otherPerko, Drago
dc.contributor.otherSnoj, Marko
dc.contributor.otherLengar Verovnik, Tina
dc.contributor.otherWeiss, Peter
dc.date.accessioned2022-04-01T11:54:56Z
dc.date.available2022-04-01T11:54:56Z
dc.date.issued2020
dc.identifierONIX_20220401_9789610504375_598
dc.identifier.urihttps://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/80493
dc.description.abstractThe monograph ('I live in Bukov Vrh ('village') below Bukov vrh ('hill')') contains eight different proposals for writing the initial in the non-first components of multi-word geographical proper names. The proposals were presented at the open conference ““Meeting of two commissions”“ in June 2019. The motives that triggered the discussion on spelling reform and the decision to consult with the general public before the final decision of the spelling commission are presented. A survey will be prepared, presenting the views of the debaters, presented in the present monograph. The views of the chapters in the central part of the monograph can be summarized in three groups: the first group advocates a more comprehensive reform, which is reflected in the technical solution of writing geographical names - ““all components of the name with a capital letter”“~the second group does not advocate technical reform at the outset, but focuses on clarifying the rules and abolishing the division into settlement and non-settlement names~the third group does not support any changes.
dc.languageSlovenian
dc.subject.classificationbic Book Industry Communication::2 Language qualifiers::2A Indo-European languages::2AG Slavic (Slavonic) languages::2AGV Slovenian
dc.subject.classificationbic Book Industry Communication::C Language::CB Language: reference & general::CBG Usage & grammar guides
dc.subject.classificationbic Book Industry Communication::G Reference, information & interdisciplinary subjects::GB Encyclopaedias & reference works::GBG Geographical reference::GBGP Place names & gazetteers
dc.subject.othernorms
dc.subject.otherorthography
dc.subject.othermanuals
dc.subject.otherplace names
dc.subject.otherregulations
dc.subject.otherSlovene language
dc.subject.otherSlovenian proper names
dc.subject.othernorme
dc.subject.otherpravopis
dc.subject.otherkrajevna imena
dc.subject.otherpredpisi
dc.subject.otherpriročniki
dc.subject.otherslovenska lastna imena
dc.subject.otherslovenščina
dc.titleŽivim v Bukovem Vrhu pod Bukovim vrhom
dc.title.alternativeO spremembi pravopisnega pravila za pisanje zemljepisnih imen
dc.typebook
oapen.abstract.otherlanguageMonografija prinaša osem utemeljitev različnih predlogov za pisanje začetnice v neprvih sestavinah večbesednih zemljepisnih lastnih imen, ki so bili predstavljeni na odprtem posvetu »Srečanje dveh komisij« (Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU in Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije) junija 2019. Uvodoma je orisano delovanje obeh komisij, ob tem so predstavljeni vzgibi, ki so sprožili razpravo o pravopisni reformi, predstavljena je tudi odločitev, da se bo pred končno odločitvijo pravopisne komisije, ki se ob prenovi pravopisnih pravil soočila s ponovno obujenim predlogom »vse z veliko začetnico«, ta posvetovala s širšo javnostjo. Pripravljena bo anketa, ki bo predstavila stališča razpravljalcev, predstavljena v pričujoči monografiji. Stališča prispevkov v osrednjem delu lahko strnimo v tri skupine: prva skupina zagovarja celovitejšo reformo, ki se zrcali v tehnični rešitvi zapisovanja zemljepisnih imen~druga skupina v izhodišču ne zagovarja tehnične reforme, ampak se osredotoča na ponatančenje pravil ter ukinitev delitve na naselbinska in nenaselbinska imena~tretja skupina ne podpira nobene spremembe.
oapen.identifier.doi10.3986/9789610504320
oapen.relation.isPublishedBy013302f9-95d5-488d-83b2-a050c348c14f
oapen.relation.isbn9789610504375
oapen.relation.isbn9789610504320
oapen.pages90
oapen.place.publicationLjubljana


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/