Show simple item record

dc.contributor.authorRazpotnik Visković, Nika
dc.date.accessioned2022-04-01T11:54:13Z
dc.date.available2022-04-01T11:54:13Z
dc.date.issued2013
dc.identifierONIX_20220401_9789612544348_553
dc.identifier.issn1855-1963
dc.identifier.urihttps://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/80448
dc.description.abstractThis volume (‘The role of part-time farms in the transformation of the urban fringe’) discusses the role of part-time farms in the economic, environmental and spatial transformation of the urban fringe. On the basis of the sample of Slovene suburban farms, the impact level of the proximity of workplaces on the mobility of the agricultural workforce was determined. It was also determined if socio-economic characteristics of suburban agricultural economies reflect in the characteristics of farm management and in the environment. This consequently stresses the role of part-time farms in the strengthening of multi-layered agriculture.
dc.languageSlovenian
dc.relation.ispartofseriesGeoritem
dc.subject.classificationbic Book Industry Communication::1 Geographical Qualifiers::1D Europe::1DV Eastern Europe::1DVW Southeast Europe::1DVWY Yugoslavia & former Yugoslavia::1DVWYV Slovenia
dc.subject.classificationbic Book Industry Communication::R Earth sciences, geography, environment, planning::RG Geography::RGL Regional geography
dc.subject.classificationbic Book Industry Communication::R Earth sciences, geography, environment, planning::RP Regional & area planning::RPG Rural planning
dc.subject.otheragriculture
dc.subject.othereconomic geography
dc.subject.othergeographical aspect
dc.subject.othergeography
dc.subject.otherpart-time farms
dc.subject.otherSlovenia
dc.subject.othersocial geography
dc.subject.otherspatial development
dc.subject.othersuburbs
dc.subject.otherekonomska geografija
dc.subject.othergeografija
dc.subject.othergeografski vidik
dc.subject.otherkmetijstvo
dc.subject.otherobmestja
dc.subject.otherpolkmetije
dc.subject.otherprostorski razvoj
dc.subject.otherSlovenija
dc.subject.othersocialna geografija
dc.titleVloga polkmetij v preobrazbi slovenskih obmestij
dc.typebook
oapen.abstract.otherlanguageKnjiga obravnava vlogo polkmetij v gospodarski, okoljski in prostorski preobrazbi obmestij. Geografski, sociološki in ekonomski vidiki polkmetij so bili že raziskani in so povzeti v prvem delu knjige. Sledi predstavitev raziskave slovenskih obmestnih kmetij, s katero avtorica ugotavlja, kakšen je vpliv bližine trga delovnih mest na mobilnost kmečke delovne sile, ali se socialno-ekonomske značilnosti obmestnih kmetijskih gospodarstev odražajo v značilnostih gospodarjenja in posledično v prostoru ter kakšna je vloga polkmetij pri krepitvi večnamenske vloge kmetijstva.Rezultati so pokazali, da je kmetijstvo na večini kmetij le stranska dejavnost, stopnja urbanizacije območja, kjer je določena kmetija, pa pri tem, nekoliko presenetljivo, nima statistično pomembne vloge. S podrobno analizo vzorčnih obmestnih kmetij je bilo ugotovljeno, da so polkmetije glede na površino obdelovalnih zemljišč manjše od čistih, struktura njihovega gospodarjenja je prostorsko bolj razdrobljena in prispeva k večji pokrajinski pestrosti. V zadnjem delu knjige so predstavljeni tudi rezultati vrednotenja večnamenske vloge kmetijstva po posameznih socialno-ekonomskih tipih kmetij.
oapen.identifier.doi10.3986/9789612546076
oapen.relation.isPublishedBy013302f9-95d5-488d-83b2-a050c348c14f
oapen.relation.isbn9789612544348
oapen.relation.isbn9789612546076
oapen.series.number21
oapen.pages85
oapen.place.publicationLjubljana


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/