Show simple item record

dc.contributor.editorNared, Janez
dc.contributor.editorRazpotnik Visković, Nika
dc.date.accessioned2022-04-01T11:53:58Z
dc.date.available2022-04-01T11:53:58Z
dc.date.issued2014
dc.identifierONIX_20220401_9789612547080_537
dc.identifier.issn2232-2477
dc.identifier.urihttps://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/80432
dc.description.abstractManaging Cultural Heritage AreasComprehensive planning for cultural heritage areas must bring together social, cultural, economic, transport, and environmental aspects and promote active inclusion of various, and even conflicting, interest groups in a guided participatory process. In order for managers of such areas to best equip themselves with useful information, this book presents various topics that are important from the perspective of cultural heritage management: classification of cultural heritage, the role of UNESCO and its guidelines in protecting cultural heritage, and theoretical views on cultural heritage preservation. This is followed by a planning section, which presents environmental planning in areas with cultural heritage, the role of cultural heritage and protecting it, revitalization of old urban cores, and restoration of historical buildings and town centers.
dc.languageSlovenian
dc.relation.ispartofseriesCAPAcities
dc.subject.classificationbic Book Industry Communication::G Reference, information & interdisciplinary subjects::GM Museology & heritage studies
dc.subject.classificationbic Book Industry Communication::R Earth sciences, geography, environment, planning::RG Geography
dc.subject.othercollective volume
dc.subject.othercultural heritage
dc.subject.othermanagement
dc.subject.otherkulturna dediščina
dc.subject.otherupravljanje
dc.subject.otherzborniki
dc.titleUpravljanje območij s kulturno dediščino
dc.typebook
oapen.abstract.otherlanguageCelovito načrtovanje območij s kulturno dediščino mora združevati družbene, kulturne, gospodarske, prometne in okoljske vidike ter spodbujati aktivno vključevanje različnih, tudi nasprotujočih si interesnih skupin v voden participativni proces. Da bi upravljavce tovrstnih območij čim bolje opremili s koristnimi informacijami, so v knjigi predstavljene različne teme, pomembne z vidika upravljanja kulturne dediščine, in sicer: tipizacija kulturne dediščine, vloga Unesca in njegove smernice pri varovanju kulturne dediščine ter teoretski pogledi na ohranjanje kulturne dediščine. Sledi planerski del, kjer predstavljamo okoljsko načrtovanje na območjih s kulturno dediščino, vlogo in varstvo kulturne pokrajine, revitalizacijo starih mestnih jeder, obnovo zgodovinskih stavb in središč. Nadaljujemo s prispevki o javno zasebnem partnerstvu, razvojnih potencialih kulturne dediščine, vlogi socialnega podjetništva pri obnovi območij kulturne dediščine, o rabi kulturne dediščine na področju blagovnih znamk, trženju kulturne dediščine ter o s kulturo in kulturno dediščino povezanemu odgovornem turizmu v podeželskih območjih.
oapen.identifier.doi10.3986/9789610503583
oapen.relation.isPublishedBy013302f9-95d5-488d-83b2-a050c348c14f
oapen.relation.isbn9789612547080
oapen.series.number2
oapen.pages208
oapen.place.publicationLjubljana


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/