Show simple item record

dc.contributor.authorBole, David
dc.date.accessioned2022-04-01T11:52:57Z
dc.date.available2022-04-01T11:52:57Z
dc.date.issued2015
dc.identifierONIX_20220401_9789612547691_478
dc.identifier.issn1855-1963
dc.identifier.urihttps://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/80376
dc.description.abstractIt is clear that different types of the population's mobility have an impact on the transportation land use and thereby shape our living environment. According to the land cadastre data Slovenia has 465 km2 of transportation land use, which represents more than 2 % of the country's surface. The transportation land use areas are expanding in the last decade, although slower than other built-up areas. The transportation land use analysis on the state level indicates those areas of Slovenia, where the level of transportation land use has risen the most. These are areas with a new transportation infrastructure (roads, railroads), tourist and some other (sub)urbanized areas. The results have shown that local political and planning decision-making represents an important factor in the increase of the transportation land use in Slovene towns.
dc.languageSlovenian
dc.relation.ispartofseriesGeoritem
dc.subject.classificationbic Book Industry Communication::1 Geographical Qualifiers::1D Europe::1DV Eastern Europe::1DVW Southeast Europe::1DVWY Yugoslavia & former Yugoslavia::1DVWYV Slovenia
dc.subject.classificationbic Book Industry Communication::R Earth sciences, geography, environment, planning::RG Geography::RGL Regional geography
dc.subject.classificationbic Book Industry Communication::R Earth sciences, geography, environment, planning::RP Regional & area planning::RPT Transport planning & policy
dc.subject.classificationbic Book Industry Communication::R Earth sciences, geography, environment, planning::RN The environment::RNT Social impact of environmental issues
dc.subject.othergeography
dc.subject.otherland use
dc.subject.otherSlovenia
dc.subject.othersuburbs
dc.subject.othertransport
dc.subject.othertransport geography
dc.subject.othertransportation infrastructure
dc.subject.othertransportation land use
dc.subject.othergeografija
dc.subject.othergeografija prometa
dc.subject.otherobmestja
dc.subject.otherpromet
dc.subject.otherprometna infrastruktura
dc.subject.otherprometna raba tal
dc.subject.otherraba tal
dc.subject.otherSlovenija
dc.titleSpreminjanje prometne rabe zemljišč v Sloveniji
dc.typebook
oapen.abstract.otherlanguageNačini mobilnosti prebivalstva vplivajo na prometno rabo zemljišč in s tem oblikujejo prostor, v katerem živimo. Po podatkih zemljiškega katastra je v Sloveniji 465 km2 prometne rabe, kar predstavlja več kot polovico vseh pozidanih površin oziroma dobra 2 % celotne površine Slovenije. Prometna raba v zadnjem desetletju narašča, a počasneje kot ostala pozidana raba, kar morda nakazuje na večjo racionalnost poselitve v Sloveniji. Analiza prometne rabe na državni ravni kaže na območja, ki najbolj pridobivajo prometno rabo. To so območja z novo prometno infrastrukturo (ceste, železnice), pa tudi turistična ter nekatera (sub)urbanizirana območja. Rezultati kažejo, da so lokalne politične in načrtovalske odločitve zelo pomemben dejavnik rasti prometne rabe v slovenskih mestih.
oapen.identifier.doi10.3986/9789610503569
oapen.relation.isPublishedBy013302f9-95d5-488d-83b2-a050c348c14f
oapen.relation.isbn9789612547691
oapen.series.number25
oapen.pages76
oapen.place.publicationLjubljana


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/