Show simple item record

dc.contributor.authorKoron, Alenka
dc.date.accessioned2022-04-01T11:52:41Z
dc.date.available2022-04-01T11:52:41Z
dc.date.issued2014
dc.identifierONIX_20220401_9789612546830_461
dc.identifier.issn1855-895X
dc.identifier.urihttps://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/80359
dc.description.abstractKoron’s monograph explores a vast field of theory – occassionally called post-classical narratology – from the historical-developmental and the systematic or theoretical-methodological perspectives. The first part of the book treats the theoretical preliminaries, basic concepts, terminological questions, delimitations of the research subject, and the definitions of narrative. The second part outlines the history of narrative theories, divided into several phases, and the formation of its concepts. The third part discusses Slovenian contributions to the field and compares them to the international state of research. The fourth part examines the applicability of contemporary narratological approaches to concrete texts. It treats the concept of omniscient narration, aspects of narratology of drama and the phenomenon of narrativity in the plays of Dušan Jovanović (1939–), the development of gendered narratology, the introduction of narratological concepts in autobiographies and concludes the discussion with entering the interdisciplinary field of historiographical narratology.
dc.languageSlovenian
dc.relation.ispartofseriesStudia litteraria
dc.subject.classificationthema EDItEUR::2 Language qualifiers::2A Indo-European languages::2AG Slavic (Slavonic) languages::2AGV Slovenianen_US
dc.subject.classificationthema EDItEUR::D Biography, Literature and Literary studies::DS Literature: history and criticism::DSB Literary studies: generalen_US
dc.subject.otherautobiography
dc.subject.otherliterary science
dc.subject.othernarrative
dc.subject.othernarrativity
dc.subject.othernarratology
dc.subject.otherSlovenia
dc.subject.otherstory
dc.subject.othertale
dc.subject.othertheory of narrative
dc.subject.otheravtobiografija
dc.subject.otherliterarna veda
dc.subject.othernaratologija
dc.subject.otherpripoved
dc.subject.otherpripovedništvo
dc.subject.otherpripovednost
dc.subject.otherSlovenija
dc.subject.otherteorija pripovedi
dc.subject.otherzgodba
dc.titleSodobne teorije pripovedi
dc.typebook
oapen.abstract.otherlanguageKnjiga se razvejanega področja, za katerega je v rabi tudi termin postklasična naratologija, loteva iz dveh literarnovednih perspektiv: historično razvojne in sistematske ali teoretično metodološke. Tako zajame pojav, ki v slovenski literarni vedi doslej še ni bil obravnavan na ta način in v takem obsegu in se pri tem osredotoči na verbalne pripovedi. Prvi del knjige se ukvarja s teoretskimi preliminarijami, vpeljavo temeljnih pojmov in terminološkimi vprašanji, določitvijo predmeta raziskovanja in definicijami pripovedi. Drugi del sledi zgodovini teorij pripovedi in oblikovanju njenega pojmovnega instrumentarija skozi več razvojnih faz. Tretji del pregleda slovenske dosežke in jih primerja z razvojem mednarodnih raziskav. Četrti del pa preverja aplikabilnost sodobnih pripovednoteoretskih teženj ob konkretnem gradivu. Obravnava koncept vsevednega pripovedovanja, vidike naratologije drame in pojav pripovednosti v dramatiki Dušana Jovanovića, razvoj naratologije družbenih spolov, vpeljavo pripovednoteoretskih kategorij v raziskovanje avtobiografij in zaokroži razpravljanje z vstopom na interdisciplinarno področje t. i. historiografske naratologije.
oapen.identifier.doi10.3986/9789610504054
oapen.relation.isPublishedBy013302f9-95d5-488d-83b2-a050c348c14f
oapen.relation.isbn9789612546830
oapen.pages286
oapen.place.publicationLjubljana


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/