Show simple item record

dc.contributor.editorFakin Bajec, Jasna
dc.date.accessioned2022-04-01T11:44:27Z
dc.date.available2022-04-01T11:44:27Z
dc.date.issued2020
dc.identifierONIX_20220401_9789610504450_59
dc.identifier.urihttps://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/79965
dc.description.abstractCultural practices of exploring, revitalizing, interpreting and developing cultural heritage have become an important driving force in alleviating the social, cultural, environmental and economic challenges of today's world and in initiating sustainable progress in local communities. The interpretation of cultural uniqueness is not only in the hands of professionals from heritage institutions or research centres, but also in the hands of local residents, who are recognized as heritage bearers, cultural activists, practitioners and transmitters of heritage to the younger generations. The main objective of the model is to describe steps to achieve community involvement in cultural heritage projects and guidelines for carrying out the valorisation process with the active participation of the local population. The model outlines interesting and instructive case studies of how different interactive and “soft” methods can be used to build communities by following both top-down and bottom-up approaches. In addition, presented practices also show how to convince the younger generation that local heritage offers many opportunities to put bold ideas into practice.
dc.languageSlovenian
dc.subject.classificationbic Book Industry Communication::G Reference, information & interdisciplinary subjects::GM Museology & heritage studies
dc.subject.classificationbic Book Industry Communication::J Society & social sciences::JN Education::JNF Educational strategies & policy
dc.subject.othercultural heritage
dc.subject.otherlocal community
dc.subject.otherinteractive methods
dc.subject.othervalorisation of the past
dc.subject.otheryouth
dc.subject.otherkulturna dediščina
dc.subject.otherlokalna skupnost
dc.subject.otherinteraktivne metode
dc.subject.othervrednotenje preteklosti
dc.subject.othermladi
dc.titleCommunity-Sourced Cultural Heritage Valorization Model
dc.typebook
oapen.abstract.otherlanguageKulturne prakse povezane z raziskovanjem, ohranjanjem, oživitvijo in razvojem kulturne dediščine so postale pomembna gonilna sila pri lajšanju sodobnih družbenih, kulturnih, okoljskih in gospodarskih izzivov ter vzpostavljanju trajnostnega napredka v lokalnih skupnostih. Interpretacije lokalnih kulturnih prvin niso več le v rokah strokovnjakov iz dediščinskih institucij ali raziskovalnih centrov, temveč tudi v rokah lokalnih prebivalcev, ki so prepoznani kot nosilci dediščine, kulturni aktivisti, izvajalci in prenašalci dediščine mlajšim generacijam. Glavni cilj modela je predstaviti korake, kako doseči sodelovanje skupnosti v projektih, povezanih s kulturno dediščino in kako implementirati procese ovrednotenja preteklih stvaritev z aktivnim vključevanjem lokalnih prebivalcev. V priročniku so predstavljene zanimive in poučne prakse, ki izpostavljajo uporabo različnih interaktivnih in „mehkih“ metod za krepitev skupnosti po pristopih „od zgoraj navzdol“ in „od spodaj navzgor“. Predstavljeni primeri še pokažejo, kako prepričati mlade generacije, da ustvarjanje lokalne dediščine lahko omogoči številne priložnosti za uresničevanje drznih idej v praksi.
oapen.identifier.doi10.3986/9789610504450
oapen.relation.isPublishedBy013302f9-95d5-488d-83b2-a050c348c14f
oapen.relation.isbn9789610504450
oapen.pages56
oapen.place.publicationLjubljana


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/