Publications

  • Brancelj, Anton; Rejec Brancelj, Irena; Brancelj, Anton; Dobravec, Jurij; Gaberščik, Alenka; Gabrovec, Matej; Jaćimović, Radojko; Jeran, Zvonka; Kosi, Gorazd; Lojen, Sonja; Muri, Gregor; Ogrin, Darko; Ogrinc, Nives; Simčič, Tatjana; Šiško, Milijan; Urbanc, Janko; Urbanc-Berčič, Olga; Vreča, Polona; Brancelj, Anton (2002)
    V knjigi, ki prinaša celovito predstavitev naših visokogorskih jezer, oceno njihovega ekološkega stanja in razlago dogajanj v njih skozi zgodovino, so zbrani rezultati več kot desetletnih raziskav 18 avtorjev. V delu je ...