Publications

  • Bokal, Ljudmila; Bokal, Ljudmila; Gregorij, Franc; Atelšek, Simon; Bokal, Ljudmila; Debelak, Marjan; Grajzar, Franc; Gregori, Janez; Hočevar, Janez; Humar, Marjeta; Majdič, Viktor; Mihelič, Janez; Gregorij, Franc; Atelšek, Simon; Bokal, Ljudmila; Debelak, Marjan; Grajzar, Franc; Gregori, Janez; Hočevar, Janez; Humar, Marjeta; Majdič, Viktor; Mihelič, Janez (2008)
    Čebelarski terminološki slovar je razlagalni, prevajalni, informativno-normativni slovar, ki vsebuje 3087 strokovno pojasnjenih čebelarskih izrazov. Pisan je po sodobnih slovaropisnih načelih. K slovaropisnim razlagam so ...