Show simple item record

dc.contributor.editorEiksund, Øyvind Johan
dc.contributor.editorAngelo, Elin
dc.contributor.editorKnigge, Jens
dc.date.accessioned2021-08-13T04:01:32Z
dc.date.available2021-08-13T04:01:32Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2021-08-12T10:00:27Z
dc.identifierhttps://library.oapen.org/handle/20.500.12657/50345
dc.identifier.urihttps://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/71618
dc.description.abstractThis anthology presents research projects that examine the intersection between music, technology and education from a variety of perspectives. The contributors are from a range of educational programs within traditional pre-, primary and lower secondary school education, as well as music performance and technology educational programs. Data for the studies stems from primary and lower secondary school, as well as informal learning environments, in addition to the contributors’ respective education programs. The research projects examine a wide range of topics such as gamification of ukulele and song teaching, composition with iPads in the classroom, live looping as an approach to ensemble conducting, authentic music technology learning spaces, music-making in the “laptop-era”, sound, the notion of net-based presence, and challenges in higher electronic music education. As this anthology is the first publication in the MusPed:Research series, it also contains an introductory chapter about the series and the research network Musikkpedagogikk i utdanning (MiU). This anthology makes a distinct contribution to the research field of music technology in education and questions educational practices in the school and higher educational levels, the goals and content of music education, and our understanding of music and music creation in itself.
dc.description.abstractI denne antologien presenteres forskingsprosjekter som hvert på sin måte undersøker møtet mellom musikk, teknologi og utdanning. Forfatterne i antologien kommer fra ulike utdanningsprogrammer, der både tradisjonelle barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanninger så vel som faglærer-, utøvende musikk- og musikkteknologiutdanninger er representert. Prosjektene henter datamateriale fra de respektive utdanningene, men også fra musikkfaget i grunnskolen samt fra mer uformelle læringsarenaer. Forskningsarbeidene i antologien undersøker blant annet spillifisering av ukulele- og sangundervisning, komposisjon med iPad i klasserommet, live looping i ensembleledelse, autentiske musikkteknologiske læringsrom, musikkskaping i «laptop-æraen», sound, opplevelsen av nettbasert nærvær og utfordringer i høyere musikkteknologisk utdanning. Som første utgivelse i skriftserien MusPed:Research inneholder antologien også et eget introduksjonskapittel som omhandler skriftserien og forskningsnettverket Musikkpedagogikk i utdanning (MiU). Antologien stiller spørsmål ved etablert didaktisk praksis i musikkfaget i grunnskole og høyere utdanning, ved musikkutdanningens mål og innhold samt ved selve forståelsen av musikk og musikkskaping som sådan, og er et bidrag til voksende skandinaviske og internasjonale forskningsfelt om musikkteknologi i utdanningskontekster.
dc.languageEnglish
dc.languageNorwegian
dc.languageSwedish
dc.relation.ispartofseriesMusPed:Research
dc.rightsopen access
dc.subject.classificationthema EDItEUR::A The Arts::AV Music::AVA Theory of music and musicologyen_US
dc.subject.classificationthema EDItEUR::J Society and Social Sciences::JN Educationen_US
dc.subject.classificationthema EDItEUR::Y Children’s, Teenage and Educational::YP Educational material::YPM Educational: Mathematics, science and technology, general::YPMP Educational: Sciences, general scienceen_US
dc.subject.classificationthema EDItEUR::J Society and Social Sciences::JN Education::JNM Higher education, tertiary educationen_US
dc.subject.othermusic technology, primary school, lower secondary school, education, music, technology
dc.titleMusic Technology in Education
dc.title.alternativeChanneling and Challenging Perspectives
dc.typebook
oapen.identifier.doi10.23865/noasp.108
oapen.relation.isPublishedBy9266f8a8-a49e-4697-9bd1-69645f9037c2
oapen.relation.isbn9788202696894
oapen.relation.isbn9788202696900
oapen.relation.isbn9788202696917
oapen.relation.isbn9788202684747
oapen.pages285
oapen.place.publicationOslo
dc.seriesnumber1
dc.abstractotherlanguageI denne antologien presenteres forskingsprosjekter som hvert på sin måte undersøker møtet mellom musikk, teknologi og utdanning. Forfatterne i antologien kommer fra ulike utdanningsprogrammer, der både tradisjonelle barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanninger så vel som faglærer-, utøvende musikk- og musikkteknologiutdanninger er representert. Prosjektene henter datamateriale fra de respektive utdanningene, men også fra musikkfaget i grunnskolen samt fra mer uformelle læringsarenaer. Forskningsarbeidene i antologien undersøker blant annet spillifisering av ukulele- og sangundervisning, komposisjon med iPad i klasserommet, live looping i ensembleledelse, autentiske musikkteknologiske læringsrom, musikkskaping i «laptop-æraen», sound, opplevelsen av nettbasert nærvær og utfordringer i høyere musikkteknologisk utdanning. Som første utgivelse i skriftserien MusPed:Research inneholder antologien også et eget introduksjonskapittel som omhandler skriftserien og forskningsnettverket Musikkpedagogikk i utdanning (MiU). Antologien stiller spørsmål ved etablert didaktisk praksis i musikkfaget i grunnskole og høyere utdanning, ved musikkutdanningens mål og innhold samt ved selve forståelsen av musikk og musikkskaping som sådan, og er et bidrag til voksende skandinaviske og internasjonale forskningsfelt om musikkteknologi i utdanningskontekster.


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

open access
Except where otherwise noted, this item's license is described as open access