Export citation

Show simple item record

dc.contributor.authorArne Melchior*
dc.contributor.authorFrode Nilssen*
dc.date.accessioned2021-02-12T03:41:06Z
dc.date.available2021-02-12T03:41:06Z
dc.date.issued2020*
dc.date.submitted2020-11-09 09:57:12*
dc.identifier49285*
dc.identifier.urihttps://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/59447
dc.description.abstractEØS-avtalen har siden 1994 vært bærebjelken i Norges forhold til EU og har hatt stor politisk oppslutning, særlig fordi avtalen sikrer tilgang til det viktige EU-markedet. Avtalen er likevel på noen punkter omstridt og kritisert. Det er begrenset åpen debatt fordi EØS er et politisk kompromiss som bare et mindretall ønsker å rokke ved. Det er også et betydelig udekket kunnskapsbehov, som denne boken vil bidra til å fylle. I denne boken analyseres betydningen av EØS for sjømatnæringen og konsekvensene dersom EØS blir erstattet av EU-medlemskap eller en annen form for handelsavtale: NOREXIT. Vi belyser dette på områder av særlig betydning for sjømatnæringen, som toll, veterinær- og grensekontroll; utenlandsk arbeidskraft i foredlingsindustrien; fangstkvoter etter Brexit og utenlandsinvesteringer. I tillegg inneholder boken utdypende kapitler om EØS-avtalen, forhandlingshistorien med EU og EØS-jussen. Dette er et tverrfaglig prosjekt med vekt på økonomi og statsvitenskap. Bidragene er skrevet av framstående eksperter fra norske universiteter og forskningsinstitusjoner. Boken er redigert av Arne Melchior, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og Frode Nilssen, professor ved Handelshøgskolen, Nord universitet. Boken har ingen politisk agenda for å avskaffe EØS til fordel for bestemte alternativer; den er et fagfellevurdert akademisk bidrag til økt kunnskap om EØS og alternativene. Boken vil være av interesse for praktikere så vel som studenter og forskere, og noen av kapitlene er egnet til undervisningsformål.*
dc.languageNorwegian*
dc.subjectHD28-70*
dc.subjectTP368-456*
dc.subjectJZ2-6530*
dc.subject.otherNorge*
dc.subject.otherEØS*
dc.subject.otherEuropa*
dc.subject.otherSjømatnæring*
dc.titleSjømatnæringen og Europa. EØS og alternativene*
dc.typebook
oapen.identifier.doi10.18261/9788215040080-2020*
oapen.relation.isPublishedBy85e3f3b2-1b54-434a-a3b6-6147724464f4*
virtual.oapen_relation_isPublishedBy.publisher_nameScandinavian University Press (Universitetsforlaget)
virtual.oapen_relation_isPublishedBy.publisher_websitehttps://www.universitetsforlaget.no/; https://www.idunn.no/
oapen.relation.isbn9788215040073*
oapen.relation.isbn9788215040080*
oapen.pages293*
oapen.volume1*
oapen.edition1*


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/