Show simple item record

dc.contributor.authorKåre Fuglseth*
dc.date.accessioned2021-02-11T17:05:45Z
dc.date.available2021-02-11T17:05:45Z
dc.date.issued2018*
dc.date.submitted2018-05-09 14:01:44*
dc.identifier26703*
dc.identifier.urihttps://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/51065
dc.description.abstractKan vi arbeide med metodar i skulen utan å trekkje inn innhald og mål? Kva kan digital teknologi gje av pedagogisk meirverdi? Kan tysk danningsteori framleis vere til hjelp til å forstå undervisning og læring? Denne boka handlar om det som skjer når danningsteori møter utfordringane med digital teknologi i skulen og særleg med bruken av mobile einingar (m-læring) i lærarutdanninga. Undervisningstema som er drøfta, er filosofi og etikk, engelsk litteratur og kunst og handverk. Sentrale perspektiv er henta frå den tyske teoretikaren Wolfgang Klafki (1927–2016). Klafkis kategoriale danningsteori blir kritisk drøfta i lys av dagens digitale utfordringar, og mottakinga av teorien hans i norsk pedagogikk og didaktikk blir òg vurdert. Forfattarane argumenterer for at Klafki framleis er aktuell. Eit sentralt poeng for Klafki var at danning er tosidig; ho har alltid både ei formal og ei materiell side. Vi kan ikkje «lære å lære» utan å lære noko. Han peika også på at det konkrete emnet har ei generell side, ein kategori, av større eller mindre danningsverdi. For å kunne velje læringsstoff og metode, må læraren og læreplanmakaren må ha ein fagleg idé om kva dette kan vere.*
dc.languageNorwegian*
dc.subjectL7-991*
dc.subjectT58.5-58.64*
dc.titleKategorial danning og bruk av IKT i undervisning*
dc.typebook
oapen.identifier.doi10.18261/97882150294502018*
oapen.relation.isPublishedBy85e3f3b2-1b54-434a-a3b6-6147724464f4*
oapen.relation.isbn9788215029467*
oapen.relation.isbn9788215029450*
oapen.pages192*
oapen.edition1*


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/