Now showing items 1-1 of 1

    • Aksel Tjora (red.) (2019)
      Store endringer preger universitets- og høyskolesektoren i hele den vestlige verden. Også de norske institusjonene har opplevd betydelige reformer, blant annet knyttet til fusjoner og andre strukturendringer, profesjonalisering ...