Now showing items 1-20 of 151

  • Klem, Martijn; Knapen, Ben; Arts, Gera; Kleistra, Yvonne; Rem, Marijke (2010)
   Also available in English "http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789089643285">Attached to the World Few other countries are so interrelated with the world around us in political, economic, and social respects ...
  • Devos, Isabelle (2006)
   This book treats the spectacular rise in life expectancy during the last three centuries. It is the first study to bring together both published and unpublished material about the history of the health of Belgian men and ...
  • D'hulst, Lieven; Van de Poel, Chris (2019)
   "'Alles verandert altijd' is een onmisbaar instrument voor de literair vertaler in opleiding en de beginnende en gevorderde professional bij het vertalen in en uit het Nederlands. Voor het eerst worden hier alle belangrijke ...
  • Van Moer, Wim (2012)
   Atheism
  • Dormeier, J. (1947)
   Indonesia
  • Kleiterp, Nanno (2017)
   In een wereld vol met grote uitdagingen als gevolg van klimaatverandering, economische ongelijkheid en migratie, biedt het boek Bankieren voor een betere wereld van Nanno Kleiterp en Marijn Wiersma een diep inzicht in de ...
  • Kalmthout, van; Réthelyi, Orsolya; Sleiderink, Remco (2013)
   The research project Beatrijs Internationaal brought together about a hundred literary translators and researchers in the field of historical and modern Dutch literature, translation studies and related disciplines, from ...
  • van Lieshout, Peter (2016)
   Lang ging het debat over de toekomst van de sociale zekerheid vooral over de vraag wat er aan technische aanpassingen aan het stelsel aangebracht moeten worden. Inmiddels dienen zich twee fundamentelere vragen aan. ...
  • van Lieshout, Peter (2016)
   Sociale investeringen staan in veel Europese landen op de beleidsagenda. Hierbij gaat het om een omslag van klassiek herverdelend sociaal beleid naar activerend sociaal beleid. Hoewel deze agenda een verlaging van de armoede ...
  • van Lieshout, Peter (2016)
   Bij zekerheid wordt meestal gedacht aan gevaren die van buitenaf komen. Om zich tegen dergelijke risico’s te verdedigen ontwikkelt elke samenleving betrouwbare voorzieningen. Denk aan het vormen van een dijkenstelsel, een ...
  • van Lieshout, Peter (2016)
   Sociale zekerheid dient de bestaanszekerheid te garanderen. Maar bestaanszekerheid is een steeds groter begrip geworden, dat ook te maken heeft met vraagstukken van identiteit en veiligheid. Door grote migratiebewegingen ...
  • van Lieshout, Peter (2016)
   Het sociale zekerheidssysteem is voortdurend aan veranderingen onderhevig. De laatste jaren ligt de nadruk daarbij vooral op meer eigen verantwoordelijkheid van burgers en minder collectiviteit. Bij de kwetsbare groepen ...
  • van Lieshout, Peter (2016)
   De ontwikkeling van de sociale zekerheid in de afgelopen eeuw vertoont het beeld van een grote golf: een snelle opgaande beweging na de Tweede Wereldoorlog, gevolgd door een halvering van de uitgaven sinds 1984. De ...
  • van Lieshout, Peter (2016)
   In dit hoofdstuk wordt verkend hoe sociale zekerheid in een postindustriële samenleving er uit zou kunnen zien. Eerst worden de economische en maatschappelijke ontwikkelingen die gepaard gaan met postindustrialisering in ...
  • van Lieshout, Peter (2016)
   In het stelsel van sociale zekerheid van de toekomst wordt eigen kapitaalopbouw belangrijker in verhouding tot collectief verzekeren. Niet alleen legt de overheid risico’s steeds meer bij de burger, ook neemt de behoefte ...
  • van Lieshout, Peter (2016)
   Migratie en sociale zekerheid worden vaak gezien als onmogelijk koppel; migranten drukken op de schatkist en ze ondermijnen de solidariteit die nodig is voor sociale zekerheid. Daarom wordt vaak gezegd dat er een keus ...
  • van Lieshout, Peter (2016)
   Vanouds gaven sociale partners hun doelen rond arbeidsmarkt en inkomenszekerheid vorm via afspraken binnen sectoren. Hun rol bij de werknemersverzekeringen is echter verdwenen en het sectorale arbeidsvoorwaardenoverleg verliest ...
  • van Lieshout, Peter (2016)
   Hoe komt het toch dat onze relatief genereuze verzorgingsstaat vaak geen effectieve hulp biedt aan mensen die de voorzieningen het hardst nodig hebben? Waardoor belanden velen dus ondanks hulp keer op keer in schulden, armoede ...
  • Kern, W. (1956)
   Indonesia