Now showing items 1-13 of 13

  • Eva Lehečková; Piotr Paweł Pierścieniak; Kateřina Šormová; Karel Šebesta (2016)
   První česká učebnice zaměřená na oblast aplikované lingvistiky, z jejíhož širokého záběru si vybírá několik klíčových témat: osvojování prvního a druhého jazyka, učení se cizímu jazyku, problematiku chybové analýzy, forenzní ...
  • Marek Jakoubek; Lukáš Hanus; Lenka J. Budilová; Michal Pavlásek; Gabriela Fatková (2011)
   The collective monograph Balkans and migration includes five chapters written by anthropologically oriented researchers (L. Budilová, G. Fatková, L. Hanus, M. Jakoubek, M. Pavlásek) practicing a long-term research in the ...
  • Ondřej Daniel (2013)
   This book is dedicated to the imagination of migrant communities from former Yugoslavia. It contextualizes their imagination in relation to the history, space and culture of Yugoslavia. Its empirical basis is grounded in ...
  • Černikovský, Petr; Foltýnek, Tomáš; Fontana, Josef; Gojná, Zuzana; Henek Dlabolová, Dita; Holeček, Tomáš; Hradecký, Jan; Kozmanová, Irena; Mach, Jan; Prusek, Ondřej; Římanová, Radka; Tesaříková, Klára; Vorel, František; Vorlová, Helena (2021-01)
  • Gojná, Zuzana; Kozmanová, Irena; Černikovský, Petr; Vorel, František; Vorlová, Helena; Tesaříková Čermáková, Klára; Holeček, Tomáš; Mach, Jan; Válová, Adriana; Římanová, Radka; Hradecký, Jan; Foltýnek, Tomáš; Fontana, Josef; Henek Dlabolová, Dita (2020)
   V této příručce se dozvíte: • kde vzít vlastní myšlenky, • jak správně citovat různé zdroje, • co přesně se považuje za plagiátorství, • jak se vyhnout různým formám plagiátorství, • příklady (ne)slavných plagiátů, • o ...
  • Veronika Kořínková (2012)
   Many lives were influenced by the political developments which took place in Czechoslovakia during the twentieth century. Yet with the exception of those “who make history” – people who have left deep traces in the collective ...
  • Záviš Šuman (2019)
  • Robert Adam (2015)
   Obsahem příručky Morfologie je víceméně ucelený popis funkčního tvarosloví současné (zejména spisovné) češtiny; formální morfologii se věnuje jen obecně, neuvádí paradigmata jednotlivých ohýbacích typů ani popisy nepravidelností ...
  • Lucie Saicová Římalová (2015)
   Vymezení pojmu pragmatika, lingvistická pragmatika či pragmalingvistika je ve svých základech poněkud rozporné: existuje množství rozmanitých definic. Nicméně jevy, které bývají pod tyto termíny zahrnovány, patří k zásadním ...
  • Jan Chromý (2014)
   This book primarily servers as study material for the “Working with Empirical Data” class taught as part of a specialized module of the bachelor program of the Czech Language and Literature Program at the Faculty of Arts, ...
  • Petr Mareš (2014)
   Příručka Úvod do lingvistiky a lingvistické bohemistiky je primárně určen pro studenty prvního ročníku bakalářského studia oboru český jazyk a literatura a představuje doprovodný materiál ke stejnojmenné přednášce. Jejím ...
  • Robert Adam; Martin Beneš; Pavlína Jínová; Lucie Saicová Římalová; František Martínek; Ivana Bozděchová; Hana Prokšová (2014)
   Příručka Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení nabízí základní výklad ke čtyřem lingvistickým disciplínám (morfematika, slovotvorba, morfologie a syntax), jednotlivé části jsou vždy doprovázené řadou příkladů, a ke ...
  • Jan Chromý (2014)
   Příručka Základy sociolingvistiky je základním studijním podkladem pro studenty bakalářského studia oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem tohoto materiálu je poskytnout orientační představu o sociolingvistice ...