Now showing items 1-20 of 81

  • Irene Gras Valero; Mireia Freixa (2016)
   Les acadèmies de belles arts han estat unes de les institucions més importants en l’esfera cultural dels darrers segles a Occident, com a centres formadors i també com a organismes reguladors de la pràctica artística. Les ...
  • Mabel Gracia-Arnaiz (ed.) (2012)
   El orden del día de las agendas de los estudiosos de la alimentación está repleto de fenómenos que, formando parte de procesos históricos más amplios, deben ser tratados desde el conocimiento de las diferencias culturales, ...
  • Maria-Rosa Lloret; Emili Boix; Lluís Payrató; M. Pilar Perea; Mercè Lorente (1997)
   El volum mostra per què i com s’investiga la variació lingüística des de diferents vessants de les ciències del llenguatge. En els primers capítols es reflexiona sobre què és la variació lingüística: Joan Argente destaca ...
  • Enrique Perdiguero-Gil (ed.); José M.ª Uribe Oyarbide (ed.) (2015)
   Los últimos treinta años de la antropología médica del sur de Europa han permitido que esta evolucione de un abordaje básicamente descriptivo y enumerativo de otras formas de enfermar, otras visiones del curar y otros ...
  • Carrera i Sabaté, Josefina; Pons, Clàudia (2007)
  • Enric Prats (2016)
   Pedagogia i literatura són disciplines humanes amb molts paral·lelismes. L’educació té molt de ficció, com la narrativa té molt de pedagogia. Créixer i fer créixer són accions indefugibles de la condició humana, que ...
  • Joana Zaragoza Gras (ed.) (2017)
   En les pàgines d’aquest llibre s’hi agrupen alguns dels aspectes de la medicina a Roma prenent com a referència les fonts arqueològiques, epigràfiques i literàries. També hi trobem, en alguns casos, una nova visió d’aquests ...
  • Llorenç Prats (2019)
   A partir de l’estudi de la tradició, el patrimoni i el turisme, Llorenç Prats ha reflexionat sobre els imaginaris col·lectius hegemònics en relació amb la identitat i sobre els mecanismes polítics i simbòlics que intervenen ...
  • Pere Capellà Simó; Antoni Galmés Martí (2015)
   A l’època del modernisme la natura es va refermar com a font inexhaurible d’inspiració artística. Influïts pel culte a la natura, els creadors van configurar un imaginari poètic, simbòlic i oníric, mentre els científics, ...
  • Irene Gras Valero; Núria Aragonès Riu; Cristina Rodríguez-Samaniego (2018)
   [cat] Durant la segona meitat del segle XIX i les dues primeres dècades del XX, molts artistes catalans van treballar al continent americà, fenomen que es repetí amb l’exili, després de la Guerra Civil. Els creadors catalans ...
  • Mireia Freixa; Lluís Bosch (2018)
   [eng] The I coupDefouet International Congress was held in June 2013 to celebrate the tenth anniversary of coupDefouet, the magazine of the Art Nouveau European Route, an association of municipalities and other entities ...
  • Mireia Freixa; Lluís Bosch (2015)
   [eng] In 2013 the magazine coupDefouet reached its first decade of existence. As a way of celebrating this, the Art Nouveau European Route – the association of cities and other local institutions for the promotion and ...
  • Maria-Rosa Lloret; Clàudia Pons-Moll; Eva Bosch-Roura (2016)
   Hi ha qüestions gramaticals del català que actualment són objecte d’anàlisi des de perspectives teòriques renovadores. Aquest volum aplega les aportacions d’un dels col·loquis de referència, el Col·loqui Lingüístic de la ...
  • M. Teresa Fuertes; Anna Escofet (2018)
   L’aprenentatge servei és una activitat educativa que es fonamenta en l’experiència de la participació social dels estudiants durant el seu procés de formació. En l’àmbit universitari té un valor afegit, perquè contribueix ...
  • Payrató, Lluís; Boix, Emili; Lorente, Mercè (1996)
  • María Casado; Miquel Martínez Martín; Maria do Céu Patrão Neves (2018)
   En aquest document de l’Observatori de Bioètica i Dret s’analitzen els problemes que acuiten actualment la docència a l’educació superior. Els objectius dels autors són concretar què significa la integritat en la docència ...
  • Itziar de Lecuona Ramírez; María Casado; Ana Sofia Carvalho; Joana Araújo; Maria do Céu Patrão Neves (2016)
   [cat] Actualment ens trobem davant d’una nova concepció del sistema de recerca i innovació, de manera que, en la creació i l’aplicació del coneixement, cal incloure-hi la governança, l’educació en ciència, l’ètica, l’accés ...
  • Perea, Maria Pilar (2004)
  • Institució de la Comissió de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona (2017)
   Jordi Brasó prologa aquesta edició facsímil del Diari de Vilamar (1922), que es publicà a la colònia escolar de Calafell i que simbolitza tot el moviment social de renovació pedagògica catalana d’inicis del segle XX. ...
  • Jorge Egea; Cristina Rodríguez Samaniego (2013)
   Què és el que converteix l’art clàssic en un llenguatge que transcendeix fronteres? Com ha aconseguit mantenir la seva legitimitat al llarg de la història? Quin ha estat el seu poder de seducció? Per què ha arribat a ser ...