Now showing items 21-40 of 62

  • Ijsewijn, Jozef; Roegiers, Jan; Coppens, Chris; Tournoy, Gilbert (eds) (1986)
   Deze tentoonstelling kwam tot stand op initiatief van de Academische Overheid van de K.U. Leuven. Ter gelegenheid van de vierhonderdvijftigste verjaring van Erasmus overlijden leek het gepast op een of andere manier de ...
  • Stallaert, Christiane (1996)
   ""Wij zijn in essentie diversiteit en juist daarom cre
  • Yammine, Bruno (2021)
   During the First World War, the German occupier tried to split Belgium internally. This was done by pursuing a Flamenpolitik, a policy aimed at scaring the Flemish, or at least the Flemish movement, against Belgium. That ...
  • J. van der Woord (2016)
   Dit boek is het werk van Jan van der Woord, die een speciale belangstelling had voor gieten en kneden in de jaren dat hij universitair hoofddocent was bij de leerstoel Productontwikkeling aan de Faculteit Bouwkunde TU ...
  • Laermans, Rudi (ed.) (1998)
   Een selectie van Nederlandstalige opstellen geschreven door godsdienstsocioloog Karel Dobbelaere. Ze zijn gegeroepeerd rond drie centrale thema's: theoretische reflecties, secularisatie en verzuiling, en de verhouding ...
  • Gentile, Paola; Ross, Dolores (2020)
   Crossing borders is a perilous undertaking, as this time of migrations and pandemics teaches us. Also for language-related cultural goods such as literary works, crossing those borders requires a lot of planning, strategic ...
  • François Ost; Jean Remy; Luc Van Campenhoudt (1994)
   Men kent al sinds lang parken en groene zones : zorgvuldig aangelegde en goed bewaakte zones die de monotonie van de bebouwing doorbreken en voor een vleugje «beschaafde» natuur in de stad zorgen. Maar nu pas ontdekt men ...
  • Matthijs, Koen (ed.) (1998)
   Een bundeling van de meest markante teksten van de hand van Wilfried Dumon. Deze grondlegger en boegbeeld van de gezinssociologie heeft een bevoorrechte positie om een beeld te scheppen van de feitelijke gezinsgeschiedenis.
  • Wils, Kaat (ed.) (2001)
   Het onderscheid tussen man en vrouw lijkt een natuurlijk en onveranderlijk gegeven, dat zijn oorsprong vindt in de fundamenteel verschillende bouw van hun lichamen. Hun haast onvergelijkbare lichaamskenmerken doemen mannen ...
  • Gerard, E.; Wynants, P. (eds) (1994)
   Le mouvement ouvrier chr
  • Uwe Fleckner (ed.); Thomas W. Gaehtgens (ed.) (1996)
   [English version below] <br>Mit 43 Quellentexten von Leon Battista Alberti bis ins späte 19. Jahrhundert gibt der Band "Historienmalerei" einen umfassenden Überblick über die Theoriegeschichte dieser Gattung, welcher die ...
  • Van Molle, Leen (1990)
   Velen kennen de Boerenbond van naam. Weinigen hebben inzicht in zijn talrijke functies. Doorheen zijn honderdjarige geschiedenis werd hij opgehemeld en verguisd. Voor de enen is hij een emancipatorische kracht, voor anderen ...
  • Maduro, E.; Oostindie, G.; Oostindie, G.; Maduro, E. (1986)
   Met de aanwezigheid van Surinamers en (in kleinere aantallen) Antillianen in ons land is men hier sinds de jaren zestig vertrouwd geraakt. Over dit onderwerp is ook veel geschreven. Minder bekend is de geschiedenis van de ...
  • Poeze, H.A. (1986)
   Indonesia
  • Raychaudhuri, T. (1962)
   Indonesia
  • Ijsewijn, J.; Vande Putte, G. (eds); Denayer, R. (1981)
   De geschiedenis van het Crabeels-geslacht te Overijse begint wanneer de jonge Brusselse rechtsgeleerde Antonius-Laurentius er zich als notaris in 1733 kwam vestigen. Hij is er waarschijnlijk op stage geweest bij
  • Verschaffel,Tom (ed.) (2000)
   In de loop van de geschiedenis zijn heel wat koningen doelbewust en met geweld om het leven gebracht. Zij stierven op het schavot of werden het slachtoffer van een aanslag. Achter de moorden zaten nu eens familieleden of ...
  • Buekens, Filip (1996)
   In zijn jongste boek, Kritiek van de interpreterende rede, bekijkt Filip Buekens de centrale thema's in de taalfilosofie van Davidson. Vertrekkend vanuit de stelling dat spreken en verstaan een vorm van rationeel handelen ...
  • Pussemier, Luc; Goeyens, Léo (2018)
   Kan de landbouw van vandaag nog steeds de producent van gezonde en kwaliteitsvoeding zijn? Of moet men de voorkeur geven aan alternatieve systemen, zoals de korte ketens en de biologische landbouw? Welke toekomst heeft de ...
  • Cliteur, Paul; Ellian, Afshin (2016)
   "Legaliteit en legitimiteit" takes one of the central problems of law and jurisprudence as its point of departure: what is the law? Adopting an intermediate position between legal positivism and natural law, this book ...